Ewidencja działalności gospodarczej

    Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona jest w Urzędzie Gminy na samodzielnym stanowisku do spraw rolnictwa, oświaty i obsługi rady w  pokoju Nr 14. 

    Podstawą prawną jest ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm. ) Zgodnie z art. 88 ust. 2 w/w ustawy ewidencja działalności gospodarczej jest jawna, a dane z ewidencji udostępniane są na wniosek zainteresowanej strony. 
    Ewidencja prowadzona jest w formie papierowej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-06-14

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2007-06-14

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-06-14