Prowadzone Rejestry

 

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy...  więcej...
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy...  więcej...
Rejestr skarg i wniosków. więcej...
Rejestr wniosków o udostępnianie informacji publicznej. więcej...
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. więcej...
Rejestr wyborców. więcej...
Rejestr mieszkańców oraz rejestr wydanych, utraconych i anulowanych dowodów osobistych. więcej...
Rejestr umorzeń zaległości podatkowych.więcej...
Rejestr uchwał Rady Gminy.więcej...
Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.więcej...
Rejestr Instytucji Kultury.więcej...
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych więcej...

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Poświętne

Data wytworzenia: 2009-08-27

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-06-14

Data modyfikacji: 2024-05-09

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-06-14