Rejestr wyborców

    Rejestr wyborców jest prowadzony w Urzędzie Stanu Cywilnego, pokój nr 16 w Urzędzie Gminy.
    Rejestr obejmuje osoby na stałe zamieszkałe na terenie gminy, którym przysługuje prawo wybierania.

    Podstawę prawną jest ustawa z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U Nr 46, poz. 499 z późniejszymi zmianami). 

    Rejestr wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek, do wzglądu na terenie gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-06-14

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2007-06-14

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-06-14