Rejestr mieszkańców oraz rejestr wydanych, utraconych i anulowanych dowodów osobistych

    Rejestr mieszkańców oraz rejestr wydanych, utraconych i anulowanych dowodów osobistych prowadzone są w  Urzędzie Stanu Cywilnego – pokój nr 16 w Urzędzie Gminy.

    Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności
i dowodach osobistych / Dz. U. z 2001 roku , Nr 87, poz.960 z późniejszymi zmianami /.

    Informacje z rejestru mieszkańców oraz rejestru wydanych, utraconych i anulowanych dowodów osobistych wydawane są na pisemny wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych . Wzór wniosku określa rozporządzenie MSAWiA z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie wzoru wniosku formularza o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych , zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych / Dz. U. Nr 201, poz.1702 /. Wysokość opłat za udostępnianie danych zawartych w w/w rejestrach reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2002 roku w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia / Dz .U. Nr 62, poz.564 / .

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-06-14

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2007-06-14

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-06-14