Rejestr skarg i wniosków

    Rejestr skarg i wniosków kierowanych do Wójta Gminy prowadzony jest w Urzędzie Gminy na samodzielnym stanowisku  do spraw sekretarsko – kancelaryjnych i administracyjno – gospodarczych organizacyjnych i obsługi organów ( pokój nr 10).
 
    Podstawę prawną stanowi § 21 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami).
 
    Informacje zawarte w rejestrze w części dotyczącej danych osobowych objęte są ochroną na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 ,poz, 926 ).
 
Na wniosek udostępnia się tylko informacje dotyczące liczby tematyki oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-06-14

Data modyfikacji: 2007-06-14

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-06-14