ZARZĄDZENIE NR 2/06
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru
na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Na podstawie art. 3a ust.2 z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593; z 2002r. nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806; z 2005r. nr 10, poz. 71, nr 192, nr 122, poz. 1020;z 2006r. nr 79, poz. 549) w związku z regulaminem przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze wprowadzonym Zarządzeniem Nr 1/06 z dnia 24 lipca 2006r. przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem, zarządzam co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Rekrutacyjną w składzie:
1.Pani Alicja Kamińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
2. Pani  Alicja Dobrzyńska - inspektor
3.Pani Agnieszka Łuckiewicz – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem.

§2

Zadaniem niniejszej Komisji będzie przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych.

§3

Rozpoczęcie pracy Komisji Rekrutacyjnej nastąpi poprzez otwarcie złożonych kopert zawierających dokumenty aplikacyjne w dniu 8 sierpnia 2006r.

§4

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia sprawował będzie osobiście Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik GOPS
w Poświętnem


Alicja Kamińska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-07-24

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2006-07-24

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-07-24