Jak załatwić sprawę

 1. Załatwianie spraw obywatelskich więcej...
 2. Pomoc materialna uczniom więcej...
 3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej więcej...
 4. Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów więcej...
 5. Zajęcie pasa drogowego więcej...
 6. Uzyskanie zaświadczenia o stanie majątkowym więcej...
 7. Uzyskanie umorzenia w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym więcej...
 8. Ustalanie warunków zabudowy terenu i lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
 9. Ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego więcej...
 10. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych więcej...
 11. Formularze informacji i deklaracji podatkowych więcej...
 12. Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Poświętne więcej...
 13. Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części* na terenie Gminy Poświętne więcej...
 14. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Poświętne , zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. , poz. 391.) więcej...

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Data wytworzenia: 2016-06-06

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-09-08

Data modyfikacji: 2016-06-06

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2005-09-08