Zaświadczenie o stanie majatkowym

Miejsce załatwienia
pok. 18( I piętro),

Wymagane dokumenty
wniosek o wydanie zaświadczenia, załączniki,

Miejsce odbioru
Referat Finansowo – Księgowy, pokój nr 18( I piętro), pocztą,

Opłaty
zgodnie z ustawą z dnia 09 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.) opłata skarbowa wynosi 5,00zł za wniosek, za zaświadczenie 11,00zł. i załączniki do wniosku po 0,50zł. Nie podlegają opłacie skarbowej wnioski i załączniki, oraz zaświadczenia m.in. w sprawach: ubezpieczenia społecznego (do KRUS, ZUS), alimentacyjnych, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej itp.

Termin załatwienia
zgodnie z art. 306a §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. 137, poz. 926 ze zm.) bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni,

Tryb odwoławczy
brak

Uwagi
przed wydaniem zaświadczenia organ może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające,

Podstawa prawna
art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)

 

Pliki do pobrania:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym


Opracował
Dorota Porowska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-10-24

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2005-10-24

Opublikował: Renata Rząca

Data publikacji: 2005-10-24