Uzyskanie umorzenia w podatku

Miejsce załatwienia
pok. 18( I piętro),

Wymagane dokumenty
-uzasadnione podanie o umorzenie zaległych zobowiązań, a w przypadku przedsiębiorcy także załączników zgodnych z art.37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Miejsce odbioru
Referat Finansowo – Księgowy, pokój nr 18( I piętro), pocztą za potwierdzeniem odbioru,

Opłaty
podania i załączniki do podań o umorzenie zaległości podlegają zwolnieniu na podst. załącznika cz. I kol. 4 pkt 14 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.)

Termin załatwienia
zgodnie z art. 139 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. 137, poz. 926 ze zm.) bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy,

Tryb odwoławczy
Zgodnie z art.223 ww. ustawy Ordynacja podatkowa przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Poświętne.

Uwagi
przed wydaniem decyzji organ sporządza protokół przesłuchania strony zgodnie z art. 196 ww. ustawy Ordynacja podatkowa.

Podstawa prawna
-art. 67 §1 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. 137, poz. 926 ze zm.)

Opracował
Elżbieta Grochowska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-10-24

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2005-10-24

Opublikował: Renata Rząca

Data publikacji: 2005-10-24