Ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego

Miejsce załatwienia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem

Wymagane dokumenty
wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
- deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres 3 m-cy poprzedzających miesiąc składania wniosku oraz w przypadku właściciela domu jednorodzinnego - zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Białymstoku poświadczające powierzchnię użytkową lokalu oraz jego wyposażenie techniczne
- poza tym do tych dokumentów należy przedstawić rachunki dotyczące wydatków : opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych


Miejsce odbioru
pocztą

Termin załatwienia
1 miesiąc od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy
w ciągu 14 dni do SKO w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy

Podstawa prawna
ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz.734)

Pliki do pobrania:
1. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
2. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
3. Wniosek o wydanie zaśwadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego

Opracował
Alicja Kamińska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-10-24

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2005-10-24

Opublikował: Renata Rząca

Data publikacji: 2005-10-24