Uchwała Nr I/4/06 2006-11-27

Uchwała Nr I/4/06
Rady Gminy Poświętne

27 listopada 2006 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U.2001, Nr 142, poz.1591 zm.2002, Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, zm.2003, Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568 zm.2004, Nr 102 poz.1055, Nr.116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441,  Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128, zm. 2003r Nr  80, poz.717, Nr 181 poz. 1337/po przeprowadzeniu głosowania tajnego, uchwala się co następuje:
§ .1Stwierdza się wybór radnego Wiśniewolskiego Kazimierza na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne.
§ .2Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.
§ .3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-12-11

Data modyfikacji: 2006-12-11

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-12-11