Uchwała Nr I/6/06 2006-11-27

Uchwała Nr I/6/06
Rady Gminy Poświętne

27 listopada 2006
w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Poświętne.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U.2001, Nr 142, poz.1591 zm.2002, Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, zm.2003, Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568 zm.2004, Nr 102 poz.1055, Nr.116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441,  Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128, zm. 2003r Nr  80, poz.717, Nr 181 poz. 1337/ oraz  uchwały Nr VI/45/03 Rady gminy Poswiętne z dnia 4 lipca 2003r w sprawie Statutu Gminy Poświętne /Dz. Urz. W. P. Nr 74  poz. 1488, /Rada Gminy postanawia:

§ .1Ustalić skład komisji w ilości  5 osób.
§ .2Wybrać  w skład Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów  Rady Gminy Poświętne następujacych radnych.:
1) Dzierżek Andrzej           – prrzewodniczący
2) Siedlecki Aleksander      – członek
3) Tomaszewski Paweł       – członek
4) Gołębiewski Wiesław      – członek
5) Zapisek Piotr                 - członek
§ .3Określić przedmiot działalnia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów do spraw w zakresie
konstruowania i realizacji budżetu Gminy,
rolnictwa, handlu, usług, ochrony środowiska,
 mienia komunalnego,
ładu, porządku publicznego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przestrzegania prawa,
kultury, oświaty, zdrowia i spraw socjalnych.
§ .4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-12-11

Data modyfikacji: 2006-12-11

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-12-11