Uchwała Nr XIX/94/09

Uchwała Nr XIX/94/09
Intencyjna Rady Gminy Poświętne
z dnia 3 lutego 2009 r.
w sprawie urządzenia parkingu przy drodze wojewódzkie Nr 81 we wsi Poswiętne


Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami Rada Gminy Poświętne ustala co następuje:
§ .1W związku z zaplanowaną na rok 2009 przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich inwestycją: ,,przebudowa drogi wojewódzkiej w miejscowości Poświętne” Rada Gminy widzi konieczność urządzenia parkingu publicznego na co najmniej 45 samochodów osobowych . Opracowany przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich projekt przebudowy drogi, na podstawie którego zostało wydane pozwolenie na budowę zakłada budowę parkingu na odcinku drogi pomiędzy kościołem a ośrodkiem zdrowia .
§ .2Rada postanawia wyrazić zgodę na przeprowadzenie przez Wójta Gminy Poświętne rokowań z Kurją Biskupią w Łomży, mających na celu uzgodnienie możliwości i warunków nabycia przez gminę nieruchomości niezbędnej do urządzenia przedmiotowego parkingu .
§ .3Po wydzieleniu nieruchomości i jej nabyciu przez gminę nieruchomość ta zostanie nieodpłatnie przekazana na rzecz Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich .
§ .4Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne .
§ .5Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Kamiński  

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświetnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2009-02-27

Data modyfikacji: 2009-02-27

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2009-02-27