Zarządzenie NR 148/06
Wójta Gminy  Poświętne

z dnia  18  kwietnia   2006 r.

w sprawie informacji z  wykonania budżetu gminy  za  I kwartał 2006 r.

Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz. 2104) – zarządzam, co następuje:
§ .1Podać do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2006 roku według załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ .2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Witold Łapiński

Pliki do pobrania:
zal.doc - informacja z  wykonania budżetu gminy  za  I kwartał 2006 roku.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-04-27

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2006-05-11

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-04-27