ZARZĄDZENIE NR 150/06
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 15 maja 2006 r.

w sprawie informacji z  wykonania budżetu gminy  za  2005 r.

Na podstawie art. 14 ust.2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz. 2104) – zarządzam, co następuje:
§ .1 Podać do publicznej wiadomości:
1)  informację z wykonania budżetu gminy za 2005 rok, w tym kwotę nadwyżki,
2) kwotę zobowiązań z tytułu zaciagniętych pożyczek,
3)  kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jst oraz udzielonych z budżetu innym jednostkom jst ,
4) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty,
5) wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
      –  zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ .2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
inż. Witold Łapiński

Pliki do pobrania:
zal.doc - informacja z  wykonania budżetu gminy  za  2005 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-05-25

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2006-05-25

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-05-25