ZARZĄDZENIE NR 178/06
WÓJTA GMINY  POŚWIĘTNE

z dnia  16 listopada    2006 r.

w sprawie informacji z  wykonania budżetu gminy  za  III kwartał 2006 r.

Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, zm: Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz.319) – zarządzam, co następuje:
§ .1Podać do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2006 roku według załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ .2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    
Wójt Gminy
Witold Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-11-30

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2006-11-30

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-11-30