Zarządzenie NR 84/08
Wójta Gminy  Poświętne
z dnia  31 lipca  2008 r.


w sprawie informacji z  wykonania budżetu Gminy  za  II  kwartał 2008 r.Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:
§ .1Podać do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2008 roku, w tym kwotę nadwyżki  według załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ .2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

Wójt Gminy
Witold Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2008-08-07

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2008-08-07

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2008-08-07