Zarządzenie NR 85 /08
Wójta Gminy  Poświętne
z dnia 7 sierpnia  2008 r.


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za pierwsze półrocze 2008 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2008r.


     Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420;  z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984) oraz uchwały Nr XXVII/154/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze – postanawiam, co następuje:
§ 1.  Przyjąć  informację  o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2008 roku stanowiącą załącznik Nr  1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.  Przyjąć  informację  o przebiegu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2008 roku stanowiącą załącznik Nr 2  do niniejszego zarządzenia.
§  3.  Informacje, o których  mowa w § 1 i 2 przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:
1) Radzie Gminy,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§. 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Witold Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2008-08-18

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2008-08-18

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2008-08-18