Uchwała Nr VII/36/07 2007-07-09

Uchwała Nr  VII/36/07
Rady Gminy Poświętne
29 czerwca 2007 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Jadwigi Bagińskiej na nieprawidłowości w działaniu Wójta Gminy Poświętne dotyczące braku wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego

Na podstawie art. 229 pkt 3. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu  postępowania administracyjnego (Dz. U. 98 , poz. 1071 , z póź. zm) Rada Gminy Poswiętne postanawia co następuje:
§ .1Po zapoznaniu się z dokumentacją – tj. pismami Grzegorza Bagińskiego i Urzędu Gminy i wysłuchaniem wyjasnień Wójta Gminy Rada Gminy uznaje skargę Pani Jadwigi Bagińskiej z niesłuszną / uzasadnienie w ząłaczeniu jako integralna część do uchwały załącznik Nr 1/.
§ .2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ .3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-07-09

Data modyfikacji: 2008-06-02

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-07-09