ZARZĄDZENIE NR 1 /06

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
z dnia 24 lipca 2006 roku
wprowadzające Regulamin przeprowadzania procesu naboru na wolne
stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem

Na podstawie  art. 3a ust. 2 ustawy z 22 marca 1990r., o pracownikach samorządowych       (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593; z 2002r. nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806; z 2005r. nr 10, poz. 71, nr 23,poz. 192, nr 122, poz. 1020;z 2006r. nr 79, poz. 549 )  zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin przeprowadzania procesu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem  stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik GOPS
w Poświętnem


Alicja Kamińska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-07-24

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2006-07-24

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-07-24