Skarbnik

Skarbnik Gminy Anna Zawadzka
tel: (085) 650-11-65, pokój nr 13.

Skarbnik Gminy będący jednocześnie głównym księgowym budżetu i kierownikiem Referatu Finansowo - Księgowego zapewnia:

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2) prawidłowe funkcjonowanie Referatu Planowania i Finansów,
3) nadzór i kontrolę realizacji budżetu gminy,
4)współdziałanie w opracowywaniu budżetu i sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
5)kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
6) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-04-04

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2013-12-19

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2005-04-04