Informacje niejawne

  1. Oświadczenia majątkowe  - część B wyłączona z jawności na podstawie art. 24 j ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany:  z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 153 poz. 1271
  2. Rejestr skarg i wniosków - wyłączony z jawności na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2010-06-28

Data modyfikacji: 2010-06-28

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2010-06-28