Zamówienia Publiczne

Do zarchiwizowania oświadczeń wykorzystaliśmy oprogramowanie 7-zip. Można je bezpłatnie ściągnąć ze strony https://www.7-zip.org/ . Po instalacji oprogramowania będzie można rozpakować archiwum i otworzyć pliki załącznika.

Wszystkie:

2024-07-08 Ogloszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy więcej...
2024-07-05 Ogłoszenie o zamówieniu przebudowa dróg w m Marynki więcej...
2024-06-28 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.8.2024 więcej...
2024-06-17 Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poświętne więcej...
2024-06-07 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane: Modernizacja świetlic w: Pietkowie, Zdrodach Nowych, Wilkowie Starym, Grochach, Brzozowie Starym, Porośli Wojsławach i zagospodarowanie placu w Brzozowie Muzyłach więcej...
2024-03-08 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.6.2024 więcej...
2024-02-14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.4.2024 -naprawa dróg więcej...
2024-02-14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.3.2024 - równanie dróg więcej...
2024-02-06 Zaproszenie do skladania ofert uzupełnianie nawierzchni dróg GPZ.271.4.2024 więcej... Formularz ofertowy więcej...
2024-02-06 zaproszenie do składania ofert na równanie powierzchni dróg gminnych i wewnętrznych - GPZ.271.3.2024 więcej... Formularz ofertowy więcej...
2024-01-09 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 v1 v3 v4 v5
2023-12-29 informacja o wyborze najkorzystniejszej GPZ.271.25.2023 więcej...
2023-12-22 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poświętne. więcej... Formularz ofertowy więcej...
2023-12-04 Zaproszenie do składania ofert - Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy Poświętne więcej... Załącznik więcej... Informacja o wyborze więcej...
2023-11-03 Informacja o zmianie wyboru najkorzystniejszej oferty więcej...
2023-10-25 Informacja o unieważnieniu postępowania więcej...
2023-10-20 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. więcej...
2023-10-13 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GPZ.6220.7.2023 więcej...
2023-10-13 GPZ.271.22.2023 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej...
2023-10-04 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.22.2023 więcej... Przebieg drogi więcej... Formularz ofertowy więcej...
2023-09-29 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane więcej...
2023-09-28 Ogłoszenie o wyniku postępowania - roboty budowlane więcej...
2023-09-22 Informacja o zmianie wyboru najkorzystniejszej oferty GPZ.271.18.2023 więcej...
2023-09-13 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.20.2023 - roboty budowlane więcej...
2023-08-30 GPZ.271.19.2023 Wybór najkorzystniejszej oferty więcej... Informacja o zmianie wyboru oferty więcej...
2023-08-21 GPZ.271.19.2023 Zaproszenie do składania ofert więcej... Formularz ofertowy więcej... Oświadczenie wykonawcy więcej...
2023-07-19 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.18.2023 więcej...
2023-07-13 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.17.2023 więcej...
2023-07-04 Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia GPZ.271.16.2023 więcej...
2023-06-30 Zapytanie ofertowe GPZ.271.18.2023 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej więcej... Mapa więcej... Wzór zapytania więcej...
2023-06-29 Zapytanie ofertowe GPZ.271.17.2023 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej więcej... Mapa więcej... Wzór zapytania więcej... Sprostowanie więcej...
2023-06-26 Zapytanie ofertowe GPZ.271.16.2023 więcej... Załączniki więcej...
2023-06-07 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej...
2023-05-04 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej...
2023-04-24 Zaproszenie do składania ofert - GPZ.271.15.2023 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę z nadbudową i remont budynku stajni więcej... Załączniki więcej... Formularz ofertowy więcej...
2023-04-21 Ogłoszenie o zamowieniu - Dostawy więcej...
2023-04-05 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.13.2023 więcej...
2023-03-20 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.13.2023 - opracowanie dokumentacji... więcej... mapa więcej... formularz ofertowy więcej...
2023-03-16 Informacja o wyniku postępowania GPZ.271.12.2023 więcej...
2023-03-03 Zapytanie ofertowe Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Gminy Poświętne w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina więcej...
2023-03-02 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.7.2023 więcej...
2023-02-27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.10.2023 więcej...
2023-02-09 Zaproszenie do skladania ofert uzupełnianie nawierzchni dróg GPZ.271.11.2023 więcej... Formularz ofertowy.
2023-02-09 Zaproszenie do składania ofert na profilowanie dróg GPZ.271.10.2023 więcej... Formularz ofertowy.
2023-02-06 Ogłoszenie o zamówieniu Ubezpieczenie majątku...  więcej... SIWZ więcej... Zapytanie ofertowe więcej... Zapytanie ofertowe więcej... Wyjaśnienia Wyjaśnienia
2023-01-27 Informacja o ponownej ocenie i wyborze oferty GPZ.271.5.2023 więcej...
2023-01-26 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.5.2023 więcej...
2023-01-25 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.2.2023 więcej...
2023-01-23 Zapytanie ofertowe GPZ.271.5.2023 ws dostawy mieszanki pospółki drogowej z kruszywem łamanym.  formularz ofertowy
2023-01-05 Ogłoszenie o zamówieniu przebudowa drogi Gołębie -Kam. Wiktory więcej...
2022-12-29 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 v1 v2 v3 v4 v5 v6
2022-12-12 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.20.2022 więcej... Załącznik więcej... Zawiadomienie o wyborze oferty.
2022-11-29 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6733.11.2022 więcej...
2022-11-08 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.17.2022 więcej...
2022-11-04 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.19.2022 więcej...
2022-10-19 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.19.2022 więcej...
2022-10-18 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.18.2022 więcej... Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znak GPZ.271.18.2022 więcej...
2022-09-23 Ogłoszenie o zamówieniu - zakup autobusu więcej...
2022-09-06 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.13.2022 więcej...
2022-08-26 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.16.2022 przebudowa budynku SUW w Brzozowie Starym. więcej...
2022-08-17 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.16.2022 więcej... Ogólna charakterystyka obiektu i obmiar robót więcej... Formularz ofertowy GPZ.271.16.2022 więcej...
2022-07-26 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego... więcej...
2022-07-26 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wykonanie dokumentacji projektowych więcej...
2022-07-21 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty... informacja informacja
2022-07-15 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.12.2022 - Instalacje słoneczne więcej...
2022-07-14 Zapytanie ofertowe GPZ.271.15.2022 - Granty PPGR więcej... załącznik...
2022-07-13 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.12.2022, - przewóz uczniów więcej...
2022-07-08 Zapytanie ofertowe ws dokumentacji na przebudowę dróg gminnych GPZ.271.14.2022 więcej... Formularz Droga 07570B Droga 07572B+107573B
2022-07-01 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Przewóz uczniów więcej...
2022-06-23 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 v1... v2... v3... v4... v5... v6...v7... v8...
2022-05-23 Zaproszenie do składania ofert: "Druk, oprawa oraz dostarczenie książek..." więcej... załącznik.... Informacja o wyborze oferty GPZ.271.11.2022 więcej...
2022-04-12 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.8.2022 więcej...
2022-04-06 Informacja z postępowania GPZ.271.10.2022 więcej...
2022-04-01 Zawiadomienie o wyborze oferty GPZ.271.9.2022 więcej...
2022-03-23 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.10.2022 - dostawa komputerów więcej... Wyjaśnienia...
2022-03-22 Zaproszenie do składania ofert - inspektor nadzoru przebudowa dróg więcej...
2022-03-15 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.8.2022 więcej...
2022-03-02 GPZ.271.7.2022 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę dróg więcej...
2022-03-02 GPZ.271.6.2022 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na profilowanie dróg więcej...
2022-02-14 Zaproszenie do składowania ofert GPZ.271.7.2022 na uzupełnianie (naprawę) nawierzchni dróg żwirowych i gruntowych. więcej...
2022-02-14 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.6.2022 na wykonanie profilowania dróg gminnych i wewnętrznych. więcej...
2022-02-14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.2.2022 dla wykonawców więcej...
2022-02-09 Zawiadomienie o wyborze oferty GPZ.271.5.2022 więcej...
2022-02-03 Zaproszenie do składania ofert - inspektor nadzoru SUW więcej...
2022-02-03 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania GPZ.271.3.2022 więcej...
2022-01-31 Zawiadomienie o wyborze oferty GPZ.271.3.2022 więcej...
2022-01-27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.24.2021 więcej...
2022-01-19 Zaproszenie do składania ofert - inspektor nadzoru SUW więcej...
2022-01-10 Ogłoszenie o zamówieniu Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych więcej...
2021-12-31 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.23.2021 więcej...
2021-12-29 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.24.2021 przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym więcej... Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu więcej...
2021-12-20 Ogloszenie o zamówieniu GPZ.271.23.2021 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych więcej...
2021-12-09 Zaproszenie do składania ofert - Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy Poświętne więcej... Załącznik więcej...
Zawiadomienie o wyborze oferty. więcej...
2021-11-16 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.20.2021 więcej...
2021-11-08 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.12.2021 więcej...
2021-10-28 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.21.2021 - dostawa energii więcej... Zmiana ogłoszenia więcej... SIWZ więcej... SIWZ zmiany więcej... Załączniki więcej...
2021-10-14 informacja o wyniku VI przetargu nieograniczonego na nieruchomość w Brzozowie Starym więcej...
2021-09-30 Zawiadomienie o wyborze oferty GPZ.271.19.2021 - usuwanie wyrobów zawierających azbest. więcej...
2021-09-22 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.19.2021 - usuwanie wyrobów zawierających azbest. więcej...
2021-09-13 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.18.2021 - usuwanie wyrobów zawierających azbest. więcej... Unieważnienie zapytania ofertowego AZBEST 09.2021 więcej...
2021-09-08 Informacja o wyborze oferty GPZ.271.17.2021 więcej...
2021-08-25 Zaproszenie do składania ofert - dostawa energii elektrycznej. więcej... Wyjaśnienia więcej... Formularz ofertowy więcej...
2021-07-12 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.16.2021 dowóz uczniów więcej... Informacja o wyborze oferty - dowóz uczniów GPZ.271.16.2021 więcej... Informacja o ponownym wyborze oferty GPZ.271.16.2021 więcej...
2021-07-08 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Marynki przy drodze gminnej nr 107573B więcej...
2021-06-30 Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Marynki przy drodze gminnej nr 107573B więcej...
2021-04-23 Ogłoszenie - Przebudowa drogi gminnej nr 160230B więcej... SIWZ więcej... zal.1-3-6-4 , zał. 2a , zał.2b1 , zał.2b2 , zał.2c , zał.5 Informacja z otwarcia ofert GPZ.271.14.2021więcej... Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.14.2021 więcej...
2021-03-30 Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane: Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo więcej... SIWZ więcej... Załączniki wiecej... Zmiana ogłoszenia więcej... Informacja o kwocie więcej... Informacja z otwarcia ofert więcej... Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej... Ogłoszenie o wyniku postępowania więcej...
2021-03-29 Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej nr 107568B więcej... SIWZ więcej... Załączniki wiecej... Zmiana więcej... Informacja o kwocie... więcej... Informacja z otwarcia ofert więcej... Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej...
2021-03-17 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - naprawa dróg GPZ.271.10.2021 więcej...
2021-03-17 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - profilowanie dróg GPZ.271.9.2021 więcej...
2021-03-01 Zaproszenie do składowania ofert na uzupełnianie (naprawę) nawierzchni dróg żwirowych i gruntowych GPZ.271.10.2021 więcej...
2021-03-01 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie profilowania dróg gminnych i wewnętrznych GPZ.271.9.2021 więcej...
2021-01-11 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 więcej... Zmiany więcej...
2021-01-04 Zaproszenie do składania ofert - Dostawa środków czystości do Urzędu Gminy Poświętne więcej... Załącznik
2021-01-04 Zaproszenie do składania ofert - Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy Poświętne więcej... Załącznik
2020-11-12 Zawiadomienie o wyborze oferty GPZ.271.26.2020 więcej...
2020-11-09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia GPZ.271.25.2020 - odbiór odpadów więcej...
2020-10-29 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.26.2020 więcej... Załączniki
2020-10-20 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - odpady więcej...
2020-10-12 Informacja o treści złożonych ofert GPZ.271.25.2020 więcej...
2020-10-02 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.2020 - odbiór odpadów więcej... SIWZ Załączniki
2020-09-30 Informacja o treści złożonych ofert GPZ.271.23.2020 więcej...
2020-09-22 Ogłoszenie GPZ.271.23.2020 - Odpady Komunalne - odbiór więcej... Załączniki więcej... SIWZ więcej...
2020-08-27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271..22 więcej...
2020-08-17 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.22.2020 - dostawa energii więcej... SIWZ więcej... Wyjaśnienia , Wyjaśnienia_2, Załącznik_2 , Wyjaśnienia_3
2020-07-31 Ogloszenie o udzieleniu zamówienia - dowóz uczniów więcej...
2020-07-21 Zawiadomienie o wyborze oferty - usuwanie azbestu więcej...
2020-07-20 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowóz uczniów więcej...
2020-07-13 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.20.2020 - usuwanie azbestu więcej...
2020-07-13 Zawiadomienie o wyborze oferty GPZ.271.19.2020 klimatyzacja więcej...
2020-07-10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia GPZ.271.16.2020 dostawa więcej...
2020-07-09 Informacja o treści złożonych ofert GPZ.271.18.2020 więcej...
2020-07-06 Informacja o treści złożonych ofert GPZ.271.16.2020 więcej...
2020-07-01 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.2020 - klimatyzacja więcej...
2020-07-01 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.18.2020 więcej...SIWZ więcej... Załączniki więcej... Wyjaśnienia do SIWZ więcej... Załącznik wyjaśnienia więcej...
2020-06-24 Ogłoszenie GPZ.271.16.2020 zakup samochodu dla OSP więcej... SIWZ więcej... SIWZ wyjaśnienia więcej... SIWZ wyjaśnienia więcej... Załączniki więcej... Modyfikacja SIWZ więcej... Formularz ofertowy po modyfikacji - zal.1 więcej... Informacja o wyborze najkofrzystniejszej oferty więcej...
2020-06-17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienaia GPZ.271.13.2020 droga... więcej...
2020-05-29 Informacja o wyborze oferty GPZ.271.13.2020 więcej...
2020-05-28 Informacja o treści złożonych ofert GPZ.271.13.2020 więcej...
2020-05-13 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.13.2020 - Przebudowa drogi gminnej więcej... SIWZ więcej... Załączniki więcej...
2020-04-15 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.12.2020 więcej...
2020-03-19 Dostawa gruzu mielonego wraz z rozplantowaniem na remonty dróg gminnych i wewnętrznych...  więcej...
2020-03-18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.11.202020 profilowanie dróg. więcej...
2020-03-18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.10.2020 uzupełnianie nawierzchni dróg. więcej...
2020-02-27 Zaproszenie składania ofert na profilowanie dróg żwirowych i gruntowych gminnych i wewnętrznych GPZ.271.11.2020 więcej...
2020-02-27 Zaproszenie do składania ofert na uzupełnianie nawierzchni dróg żwirowych i gruntowych GPZ.271.10.2020 więcej...
2020-02-25 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. więcej...
2020-02-03 Zamówienie publiczne w formie konkursu ofert - nazwa zadania: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Poświętne” Ogłoszenie więcej... SIWZ edycja więcej... Podpisany SIWZ-cz1-więcej..., SIWZ-cz2-więcej..., SIWZ-cz3-więcej... Wyjaśnienia więcej... Wyjaśnienia więcej... Wyjaśnienia... więcej... Odpowiedzi SIWZ więcej...
2020-01-28 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej...
2020-01-20 Zawiadomienie o wyborze oferty. więcej...
2020-01-14 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r więcej...
2020-01-10 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.5.2020 - Remont elewacji i dachu... więcej...
2020-01-08 Zaproszenie do składania ofert - artykuły biurowe  więcej... Załącznik więcej...
2019-11-29 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia GPZ.271.26.2019 więcej...
2019-11-07 Informacja GPZ.271.26.2019 o wyborze najkorzystniejszej oferty. więcej...
2019-10-29 Informacja o treści złożonych ofert GPZ.271.26.2019 więcej...
2019-10-28 Zawiadomienie o wyborze oferty GPZ.271.25.2019 więcej...
2019-10-21 Ogłoszenie o zamówieniu usługi GPZ.271.26.2019 więcej... SIWZ więcej... Załączniki więcej... Wyjaśnienia SIWZ więcej...
2019-10-21 Informacja o treści złożonych ofert GPZ.271.24.2019 więcej...
2019-10-16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - droga Dzierżki - Jaski więcej...
2019-10-16 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.25.2019 Iluminacje więcej... Wyjaśnienia więcej...
2019-10-10 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.24.2019 więcej... SIWZ więcej... Załączniki więcej... SIWZ-Wyjaśnienia więcej...
2019-10-02 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.23.2019 więcej...
2019-10-01 Informacja o treści złożonych ofert GPZ.271.23.2019 więcej...
2019-09-16 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.23.2019 droga Dzierżki - Kam. J więcej... SIWZ więcej... Załącznik więcej...
2019-08-12 Zawiadomienie o wyborze oferty GPZ.271.22.2019 dostawa energii więcej...
2019-08-06 Ogloszenie o udzieleniu zamówienia GPZ.271.21.2019 więcej...
2019-08-01 Zaproszenie do składania ofert GPZ.217.22.2019 dostawa energii więcej...Wyjaśnienia więcej...
2019-07-24 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.21.2019 więcej...
2019-07-12 Informacja o treści złożonych ofert GPZ.271.21.2019 więcej...
2019-07-04 Ogłoszenie o zamówieniu GBPZ.271.21.2019 więcej... SIWZ więcej...
2019-07-02 Informacja o treści złożonych ofert GPZ.271.20.2019 więcej...
2019-06-24 Ogłoszenie o zamówieniu - dowóz uczniów. więcej... SIWZ więcej...
2019-06-07 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia GPZ.271.18.2019 więcej...
2019-06-03 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. więcej...
2019-05-27 Zapytanie ofertowe opracowanie wniosku. więcej...
2019-05-27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.18.2019 więcej...
2019-05-22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia GPZ.271.17.2019 więcej...
2019-05-21 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia GPZ.271.16.2019 więcej...
2019-05-16 Informacja o treści złożonych ofert. więcej...
2019-05-15 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.17.2019 więcej...
2019-05-14 Informacja o treści złożonych ofert GPZ.271.17.2019 więcej...
2019-04-29 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.18.2019- roboty budowlane więcej... SIWZ więcej... Załączniki więcej...
2019-04-25 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.17.2019 droga Zdrody Nowe więcej... SIWZ więcej... Załączniki więcej...
2019-04-19 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.16.2019 więcej...
2019-04-17 Informacja o treści złożonych ofert GPZ.271.16.2019 więcej...
2019-04-03 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.4.2019 więcej...
2019-03-28 Ogłoszenie o zamówieniu PZ.271.16.2019 więcej... SIWZ więcej... załączniki więcej...
2019-03-19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia GPZ.271.11.2019 więcej...
2019-03-12 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia GPZ.271.12.2019 więcej...
2019-03-11 Informacja o treści zlożonych ofert i unieważnieniu postępowania GPZ.271.15.2019 więcej...
2019-03-07 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.11.2019 więcej...
2019-03-01 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.12.2019 więcej...
2019-02-26 Informacja o treści złożonych ofert GPZ.271.12.2019 Droga Zdrody więcej...
2019-02-26 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.14.2019 więcej...
2019-02-25 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.13.2019 więcej...
2019-02-21 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.15.2019 droga Pietkowo - Łukawica więcej... SIWZ więcej... Załączniki więcej...
2019-02-20 Informacja o treści zlożonych ofert GPZ.271.11.2019 Pietkowo więcej...
2019-02-19 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.14.2019 wodociąg Gabrysin więcej... Załączniki więcej...
2019-02-18 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.13.2019 inspektor nadzoru więcej...
2019-02-15 Informacja o wyborze najkorzystniejszjej oferty GPZ.271.10.2019 więcej...
2019-02-14 Informacja o wyborze najkorzystniejszjej oferty więcej...
2019-02-11 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.12.2019 droga Zdrody Nowe więcej... SIWZ więcej... Załączniki więcej...
2019-02-01 Informacja o wyborze najkorzystniejszjej oferty Zdrody Stare. więcej..
2019-02-01 Informacja o wyborze najkorzystniejszjej oferty usług geodezyjnych. więcej...
2019-01-31 Ogłoszenie o zamowieniu GPZ.271.11.2019 Pietkowo więcej...  SIWZ więcej... Załączniki więcej... Wyjaśnienia więcej... 
Zmiana ogłoszenia więcej... SIWZ więcej... Załącznik więcej... Wyjaśnienia więcej...
2019-01-30 Informacja o wyborze najkorzystniejszjej oferty i unieważnieniu więcej..
2019-01-30 Informacja o tresci złożonych ofert i unieważnieniu postępowania więcej...
2019-01-29 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.10.2019 - Inspektor nadzoru więcej...
2019-01-24 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.7.2019 więcej...
2019-01-23 Informacja o treści złożonych ofert GPZ.271.2.2019 droga Zdrody więcej...
2019-01-22 Zapytanie ofertowe usługi geodezyjne więcej...
2019-01-18 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r więcej...
2019-01-17 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.7.2019 inspektor nadzoru więcej...
2019-01-15 Ogloszenie o udzieleniu zamówienai GPZ.271.41.2018 więcej...
2019-01-15 Zawiadomienie o wyborze oferty GPZ.271.1.2019 więcej...
2019-01-10 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.6.2019 - remont drogi Zdrody Nowe więcej... SIWZ więcej... Załączniki więcej... SIWZ wyjaśnienia więcej...
2019-01-09 GPZ.271.5.2019 uzupełnienie (naprawa) dróg żwirowych i gruntowych na terenie gminy Poświętne więcej...
2019-01-09 GPZ.271.4.2019 wykonanie profilowania dróg gminnych więcej...
2019-01-08 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.3.2019 więcej... Załączniki więcej...
2019-01-07 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.2.2019 więcej... SIWZ więcej... Załączniki więcej... SIWZ wyjaśnienia więcej...
2019-01-03 Zaproszenie do składania ofert: dostawa artykułów biurowych więcej... Formularz ofertowy więcej...
2019-01-02 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.41.2018 więcej...
2018-12-17 Informacja o treści złożonych ofert GPZ.271.41.2018 więcej...
2018-11-26 Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie centrum miejscowości więcej... SIWZ więcej... Załączniki więcej... Zmiana ogłoszenia więcej... Wyjaśnienia do SIWZ GPZ.271.41.2018 więcej...
2018-11-26 Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie centrum miejscowości więcej... SIWZ  więcej... Załączniki więcej... Zmiana ogłoszenia więcej... Wyjaśnienia do SIWZ GPZ.271.41.2018 więcej...
2018-11-15 Zapytanie ofertowe - OSP więcej... Załączniki więcej... Zawiadomienie o wyborze oferty. więcej...
2018-09-19 Zawiadomienie o wyborze oferty GPZ.271.38.2018 więcej...
2018-09-19 Zawiadomienie o wyborze oferty GPZ.271.35.2018 więcej...
2018-09-11 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.38.2018 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.38.2018 wysposażenie świetlicy w Wilkowie Starym więcej... Wyjaśnienia więcej...
2018-08-17 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.35.2018 Wyposażenie domu kultury w sprzęt elektroniczny i komputerowy więcej... Załączniki Zmiana terminu składania ofert więcej... Załączniki więcej... Wyjaśnienia więcej... Wyjaśnienia więcej... Wyjaśnienia więcej...
2018-08-27 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.37.2018 - inspektor nadz.  więcej... Zawiadomienie więcej...
2018-08-27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.29.2018 więcej...
2018-08-22 Zawiadomienie o wyborze oferty GPZ.271.34.2018 inspektor OSA więcej...
2018-08-22 Zawiadomienie o wyborze oferty GPZ.271.32.2018 oświetlenie ulic więcej...
2018-08-21 Zaproszenie do skladania ofert GPZ.271.36.2018 dostawa energii. więcej... Wyjaśnienia więcej... Wyjaśnienia więcej... Informacja o wyniku więcej...
2018-08-20 Informacja o treści złożonych ofert GPZ,271.29.20128 więcej...
2018-08-20 Zawiadomienie o wyborze oferty GPZ.271.33.2018 więcej...
2018-08-17 Informacja o unieważnieniu postępowania GPZ.271.31.2018 więcej...
2018-08-13 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.34.2018 - inspektor nadzoru więcej...
2018-08-09 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.33.2018 usuwanie azbestu. więcej...
2018-08-09 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.32.2018 - oświetlenie ulic więcej... załączniki więcej...
2018-08-09 Informacja o unieważnieniu postępowania GPZ.271.30.2018 wodociąg Gabrysin więcej...
2018-08-08 Zawiadomienie o wyborze oferty GPZ.271.28.2018 więcej...
2018-08-06 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.31.2018 Wyposażenie domu kultury w sprzęt elektroniczny i komputerowy więcej...  Załączniki Wyjaśnienia więcej...
2018-08-02 Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie centrum miejscowości więcej... SIWZ więcej... Załączniki więcej...
2018-08-02 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia GPZ.271.26.2018 więcej...
2018-07-31 Zaproszenie do składania ofert - wodociąg Gabrysin więcej... Załączniki więcej...
2018-07-26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia GPZ.271.24.2018 więcej...
2018-07-24 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.28.2018 więcej... załącznik więcej...
2018-07-04 Zawiadomienie o wyborze oferty GPZ.271.27.2018. więcej...
2018-07-02 Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty GPZ.271.24.2018 więcej...
2018-07-02 Informacja o wyborze oferty GPZ.271.26.2018 więcej...
2018-06-29 Informacja o treści złożonych ofert GPZ.271.26.2018 więcej...
2018-06-28 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GPZ.271.24.2018 więcej...
2018-06-25 Informacja o unieważnieniu postępowania GPZ.271.25.2018. więcej...
2018-06-25 Informacja o unieważnieniu postępowania GPZ.271.24.2018. więcej...
2018-06-25 Informacja o treści złożonych ofert GPZ.271.24.2018. więcej...
2018-06-25 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.27.2018. więcej... Załączniki więcej...
2018-06-22 Informacja o unieważnieniu postępowania GPZ.271.23.2018. więcej...
2018-06-21 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.26.2018 więcej... SIWZ więcej... Załączniki więcej... Zmiana ogłoszenia więcej...
2018-06-14 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.25.2018 więcej... Załączniki więcej...
2018-06-14 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.24.2018 więcej... SIWZ więcej... Załączniki więcej...
2018-06-07 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.23.2018 więcej... SIWZ więcej... Załączniki więcej...
2018-05-17 Zawiadomienie o wyborze oferty GPZ.271.22.2018-3 więcej...
2018-04-26 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.22.2018-3 więcej... załącznik więcej... obmiar więcej...
2018-04-17 Zawiadomienie o wyborze oferty GPZ.271.20.2018 więcej...
2018-04-09 Zaproszenie do skladnia ofert GPZ.271.20.2018 więcej... Załącznik więcej...
2018-04-04 Zawiadomienie o wyborze oferty GPZ.271.18.2018 więcej...
2018-04-04 Informacja o unieważnieniu postępowania GPZ.271.16.2018. więcej...
2018-04-03 Informacja o unieważnieniu postępowania GPZ.271.19.2018. więcej...
2018-04-03 Zawiadomienie o wyborze oferty GPZ.271.17.2018 więcej...
2018-03-26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia GPZ.271.11.2018 więcej...
2018-03-21 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.19.2018 więcej...
2018-03-21 Zaproszenie do skladania ofert. GPZ.271.18.2018 więcej...
2018-03-21 Zawiadomienie o wyborze oferty GPZ.271.15.2018 więcej...
2018-03-20 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.17.2018 więcej... Załącznik więcej...
2018-03-19 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.16.2018 więcej... SIWZ więcej...  Załączniki więcej...
2018-03-13 Informacja o odrzuceniu oferty więcej...
2018-03-08 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.15.2018 więcej...
2018-03-01 Informacja o wyborze oferty GPZ.271.11.2018 więcej...
2018-02-26 Zawiadomienie o wyborze oferty GPZ.271.14.2018 więcej...
2018-02-26 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania GPZ.271.13.2018 więcej...
2018-02-20 Informacja o unieważnieniu postępowania GPZ.271.12.2018 więcej...
2018-02-16 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.14.2018 więcej...
2018-02-15 Zaproszenie do składania ofert GPZ.271.13.2018 więcej...
2018-02-14 Informacja o treści złożonych ofert GPZ.271.11.2018 więcej...
2018-01-29 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.11.2018 więcej... SIWZ więcej... Załączniki więcej...
2018-01-26 Informacja o unieważnieniu postępowania GPZ.271.3.2018 więcej...
2018-01-25 Informacja o treści złożonych ofert GPZ.271.3.2018 więcej...
2018-01-19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia GKM.271.22.2017 więcej...
2018-01-15 Ogłoszenie o zamówieniu GPZ.271.9.2018 więcej... SIWZ więcej... Załączniki więcej...
2018-01-08 Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi gminnej więcej... SIWZ więcej... Załączniki więcej...
2018-01-08 Plan zamówień publicznych GOPS w Poświętnem na 2018 r więcej...
2018-01-05 Zarządzenie w sp. powołania komisji przetargowej. więcej...
2018-01-04 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r więcej...
2018-01-04 Zamówienie publiczne Nr GPZ.271.1.2018 na dostawę art. biurowych więcej... Załącznik więcej... Wybór oferty więcej...
2018-01-03 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GKM.271.22.2017 więcej...
2017-12-22 Informacja o treści złożonych ofert GKM.271.22.2017 więcej...
2017-12-15 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania GKM.271.20.2017 więcej...
2017-12-11 Zawiadomienie o wyborze oferty GKM.271.21.2017 więcej...
2017-12-07 Ogłoszenie o zamówieniu GKM.271.22.2017 więcej... SIWZ więcej...  Załączniki więcej... Wyjaśnienia SIWZ więcej...
2017-11-30 Zaproszenie do składania ofert GKM.271.21.2017 więcej...
2017-11-30 Informacja o unieważnieniu postępowania GKM.271.19.2017 więcej...
2017-11-23 Zaproszenie do składania ofert GKM.271.20.2017 r więcej...
2017-11-22 Zaproszenie do składania ofert GKM.271.19.2017 więcej...
2017-11-20 Informacja o unieważnieniu postępowania GKM.271.17.2017 więcej...
2017-11-15 Zawiadomienie o wyborze oferty GKM.271.18.2017 więcej...
2017-11-03 Zaproszenie do składania ofert GKM.271.18.2017 więcej...
2017-11-02 Ogłoszenie o zamówieniu GKM.271.17.2017 więcej... SIWZ  więcej... załączniki  więcej...
2017-10-26 Informacja o wyniku postępowania GKM.271.16.2017 więcej...
2017-10-23 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia GKM.271.15.2017 więcej...
2017-10-09 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GKM.271.15.2017 więcej...
2017-10-03 Zapytanie ofertowe GKM.271.16.2017 więcej... załączniki... projekt...
2017-10-02 Informacja o treści złożonych ofert GKM.271.15.2017 więcej...
2017-09-21 Ogłoszenie o zamówieniu GKM.271.15.2017 więcej... SIWZ więcej... załączniki więcej...
Zmiana ogłoszenia GKM.271.15.2017 więcej... Zmiana treści SIWZ GKM.271.15.2017 więcej...
2017-09-06 Zawiadomienie o wyborze oferty GKM.271.13.2017 więcej...
2017-08-10 Zaproszenie do składania ofert GKM.271.13.2017 więcej... Wyjaśnienia więcej...
2017-08-10 Informacja o unieważnieniu postępowania GKM.271.12.2017 więcej...
2017-07-27 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia GKM.271.5.2017 więcej...
2017-07-14 Zaproszenie do składania ofert GKM.271.12.2017 więcej...
2017-07-14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GKM.271.5.2017 więcej...
2017-07-12 Informacja o unieważnieniu postępowania GKM.271.7.2017 więcej...
2017-07-11 Informacja o treści złożonych ofert GKM.271.5.2017 więcej...
2017-07-05 Zaproszenie do składania ofert GKM.271.7.2017 więcej...
2017-07-03 Informacja o wyborze oferty GKM.271.6.2017 więcej...
2017-06-26 Zaproszenie do składania ofert GKM.271.6.2017 więcej...
2017-06-26 Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja budynku więcej...
2017-01-02 Plan zamówień publicznych GBP w Poświętnem na 2017 r więcej...
2017-01-02 Plan zamówień publicznych GOPS w Poświętnem na 2017 r więcej...
2017-01-02 Plan zamówień publicznych Gminy Poświętne na 2017 r więcej...
2016-08-25 Informacja o unieważnieniu postepowania GKM.271.16.2015 więcej...
2016-08-19 Informacja o wyborze oferty GKM.271.15.2016 więcej...
2016-08-12 Zaproszenie do składania ofert GKM.271.16.2016 więcej... załącznik
2016-08-08 Zaproszenie do składania ofert: GKM.271.15.2016 więcej...
2016-07-01 Informacja o wyborze oferty GKM.271.12.2016 więcej...
2016-07-01 Informacja o unieważnieniu postępowania GKM.271.13.2016 więcej...
2016-06-24 Informacja o wyborze oferty GKM.271.10.2016 więcej...
2016-06-22 Zaproszenie do skadania ofert GKM.271.13.2016 więcej...
2016-06-21 Informacja o unieważnieniu postępowania GKM.271.11.2016 więcej...
2016-06-16 Zaproszenie do składania ofert GKM.271.12.2016 więcej...
2016-06-10  Zaproszenie do składania ofert GKM.271.11.2016 więcej...
2016-04-01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia GKM.271.3.2016 więcej...
2016-03-31 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia GKM.271.2.2016 więcej...
2016-03-24 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia GKM.271.4.2016 więcej...
2016-03-24 Informacja o wyborze oferty GKM.271.6.2016 więcej...
2016-03-22 Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa dróg gminnych GKM.271.9.2016 więcej... Informacja o wyborze Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2016-03-22 Zaproszenie do składania ofert na dostawę energii więcej... Wyjaśnienia Informacja o wyborze
2016-03-16 Informacja o wyborze oferty GKM.271.3.2016 więcej...
2016-03-16 Zaproszenie do skladania ofert GKM.271.7.2016 więcej... Informacja o wyborze
2016-03-15 Informacja o wyborze oferty GKM.271.4.2016 więcej...
2016-03-10 Zaproszenie do składania ofert GKM.271.6.2016 więcej...
2016-03-07 Informacja o wyborze oferty GKM.271.2.2016 więcej...
2016-02-29 Ogłoszenie GKM.271.4.2016. więcej...
2016-02-22 Ogłoszenie o zamówieniu GKM.271.3.2016. więcej...
2016-02-15 Ogłoszenie o zamówieniu GKM.271.2.2016. więcej...
2015-11-26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia GKM.271.5.2015 więcej...
2015-11-20 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GKM.271.5.2015 . więcej...
2015-11-12 Ogłoszenie o zamówieniu GKM.271.5.2015 więcej...
2015-07-20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia GKM.271.4.2015 więcej...
2015-07-01 Informacja o wyborze oferty GKM.271.4.2015 więcej...
2015-06-15 Ogłoszenie o zamówieniu GKM.271.4.2015 więcej...
2015-03-24 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia GKM.271.3.2015 więcej...
2015-03-18 Informacja o wyborze oferty GKM.271.3.2015 więcej...
2015-03-04 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. GKM.271.3.2015 więcej...
2015-02-26 Zawiadomienie GKM.271.2.2015 o wyborze oferty. więcej...
2015-02-09 Zapytanie o cenę. więcej...
2015-02-06 Zaproszenie do składania ofert. więcej... sprostowanie... korekta...
2015-02-03 Zapytanie ofertowe Nr DG.7225.3.2015 więcej... Zalącznik
2015-01-28 Zapytanie ofertowe Nr DG.7225.2.2015 więcej... Załącznik
2014-11-03 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. więcej...
2014-10-27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. więcej...
2014-10-16 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi więcej...
2014-06-18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy więcej...
2014-06-16 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. więcej...
2014-05-26 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy więcej...
2014-05-22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy więcej...
2014-05-22 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania więcej...
2014-05-19 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. więcej...
2014-05-12 Zaproszenie do składania ofert. Dot. remont kapitalny... więcej...
2014-05-09 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy więcej...
2014-05-08 Informacja o unieważnieniu postępowania - dostawy więcej...
2014-05-07 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy więcej...
2014-04-22 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy więcej...
2014-02-18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane więcej...
2014-02-10 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. więcej...
2014-02-06 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane więcej...
2014-01-31 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. więcej...
2014-01-16 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane więcej...
2014-01-16 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane więcej...
2013-07-25 Informacja więcej...
2013-07-09 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane więcej...
2013-06-13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi więcej...
2013-06-11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi więcej...
2013-06-05 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. więcej...
2013-05-28 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi więcej...
2013-05-22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. więcej...
2013-05-13 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi więcej...
2013-04-22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane więcej...
2013-04-22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane więcej...
2013-04-16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia więcej...
2013-04-03 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. więcej...
2013-04-03 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. więcej...
2013-03-29 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. więcej...
2013-03-18 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane więcej...
2013-03-18 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane więcej...
2013-03-06 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi więcej...
2013-02-28 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane więcej...
2013-02-13 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. więcej...
2013-02-13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. więcej...
2013-01-29 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. więcej...
2013-01-24 Informacja więcej...
2013-01-24 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. więcej...

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Data wytworzenia: 2016-06-10

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-05-30

Data modyfikacji: 2024-07-08

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2005-05-30