Ogłoszenia

Wszystkie:
 
2024-06-13 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6220.2.2024 więcej... Decyzja GPZ.6220.2.2024 więcej...
2024-06-12 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6220.3.2024 więcej... Decyzja GPZ.6220.3.2024 więcej...
2024-06-10 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6220.2023 więcej... Decyzja GPZ.6220.11.2023 więcej...
2024-06-05 Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2024-06-05 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. więcej...
2024-06-04 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego marki Mercedes-Benz więcej... Wzór umowy kupna więcej... Zdjęcia samochodu pożarniczego więcej...
2024-06-04 Informacja o debacie nad Raportem o stanie Gminy Poświętne za 2023 r. więcej...Raport o stanie Gminy Poświętne za 2023 r. więcej...
2024-05-23 Zawiadomienie o III nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Poświętne więcej...
2024-05-20 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6733.2.204 więcej...
2024-05-21 Zaproszenie na II sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2024-05-15 Ogłoszenie o naborze wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane... więcej...
2024-05-10 Obwieszczenie GPZ.6733.2.2024 więcej...
2024-05-07 Obwieszczenie GPZ.6220.2.2024 więcej...
2024-05-07 Obwieszczenie GPZ.6220.3.2024 więcej...
2024-05-07 Obwieszczenie GPZ.6220.8.2022 więcej...
2024-05-07 Obwieszczenie GPZ.6220.11.2023 więcej...
2024-04-24 Zaproszenie na I sesję nowo wybranej Rady Gminy Poświętne więcej...
2024-04-23 Obwieszczenie znak GPZ6.6220.11.2023 o przystąpieniu do oceny więcej...
2024-04-22 Obwieszczenie GPZ.6733.2.2024 więcej...
2024-04-17 Obwieszczenie GPZ.6220.3.2024 więcej...
2024-04-03 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GPZ.6220.2.2024 więcej...
2024-03-29 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko więcej...
2024-03-25 Obwieszczenie GPZ.6220.11.2023 więcej...
2024-03-22 Obwieszczenie GPZ.6220.11.2023 więcej...
2024-03-21 Zaproszenie na XXXV sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2024-03-18 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego... więcej...
2024-03-18 Obwieszczenie o sprostowaniu GPZ.6730.28.2023 więcej...
2024-03-18 Obwieszczenie o sprostowaniu GPZ.6220.6.2023 więcej...
2024-03-13 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa więcej...
2024-03-06 Obwieszczenie GPZ.6220.11.2023 więcej...
2024-03-04 Obwieszczenie o wydanej decyzji - GPZ.6220.1.2024 więcej... Decyzja więcej...
2024-02-26 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6730.28.2023 więcej...
2024-02-22 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. więcej...
2024-02-14 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku więcej...
2024-02-13 Obwieszczenie GPZ.6220.11.2023 więcej...
2024-02-08 Obwieszczenie art. 10 Kpa GPZ.6220.1.2024 więcej...
2024-02-07 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku więcej...
2024-02-01 Informacja o wyniku naboru członków Komisji Konkursowej więcej...
2024-01-30 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku więcej...
2024-01-29 Protokół komisji przetargowej z przeprowadzonego przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego... więcej...
2024-01-25 Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2024 roku. więcej...
2024-01-15 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku więcej...
2024-01-15 Ogłoszenie GPZ.6220.1.2024 więcej...
2024-01-12 w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki Jelcz więcej... Ogłoszenie więcej... wzór oferty kupna więcej...
2024-01-11 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku więcej...
2024-01-10 w sprawie naboru członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie... więcej...
2023-12-21 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku więcej...
2023-12-21 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku więcej...
2023-12-19 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ... więcej...
2023-12-18 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania więcej...
2023-12-06 Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2023-11-28 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. więcej...
2023-11-28 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej. więcej...
2023-11-24 Obwieszczenie o wydanej decyzji - Przebudowa drogi Brz.Solniki-Zdrody więcej... Decyzja GPZ.6220.8.2023 więcej...
2023-11-09 Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” 2024 na wsparcie członków rodzin lub opiekunów więcej...
2023-11-07 Protokół komisji przetargowej z przeprowadzonego przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego... więcej...
2023-10-31 Obwieszczenie GPZ.6220.8.2023 art. 10 Kpa więcej...
2023-10-25 Obwieszczenie o wydanej decyzji - GPZ.6220.6.2023 więcej... Decyzja więcej...
2023-10-24 Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2023-10-23 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego marki Jelcz więcej...
2023-10-23 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6733.7.2023 więcej...
2023-10-19 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. więcej...
2023-10-18 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej. więcej...
2023-10-13 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GPZ.6220.7.2023 więcej...
2023-10-13 Obwieszczenie o wydanej decyzji - GPZ.6220.7.2023 więcej... Decyzja więcej...
2023-10-11 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Skargi Wniosków i Petycji więcej...
2023-10-04 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego marki Jelcz więcej... Wzór oferty więcej... Protokół z przeprowadzonego przetargu więcej...
2023-09-29 Obwieszczenie GPZ.6733.7.2023 (art. 10 Kpa) więcej...
2023-09-20 Obwieszczenie GPZ.6220.7.2023 więcej...
2023-09-14 Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Gminy Poświętne więcej...
2023-09-13 Obwieszczenie GPZ.6733.7.2023 więcej...
2023-09-08 Obwieszczenie GPZ.6220.6.2023 więcej...
2023-09-08 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6733.6.2023 więcej...
2023-08-29 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GPZ.6220.7.2023 więcej...
2023-08-22 Obwieszczenie GPZ.6220.6.2023 więcej...
2023-08-17 Obwieszczenie GPZ.6733.6.2023 więcej...
2023-08-17 Obwieszczenie GPZ.6733.5.2023 więcej...
2023-08-11 Obwieszczenie GPZ.6220.8.2022 więcej...
2023-08-10 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego więcej...
2023-08-09 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego więcej...
2023-08-03 Ogłoszenie o wstępnym naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia przez Gminę Poświętne do dofinansowania z Rządowego Programu... więcej...
2023-07-31 Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy Poświętne więcej...
2023-07-28 Obwieszczenie GPZ.6733.6.2023 o wszczęciu postępowania więcej...
2023-07-26 Obwieszczenie GPZ.6733.5.2023 (art. 10 Kpa) więcej...
2023-07-07 Obwieszczenie GPZ.6733.5.2023 o wszczęciu postępowania więcej...
2023-07-06 Obwieszczenie GPZ.6220.8.2022 więcej...
2023-06-21 Obwieszczenie o wydanej decyzji - GPZ.6220.5.2023 więcej... Decyzja
2023-06-12 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego zmieniające obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2023 r. więcej...
2023-06-06 Obwieszczenie o wydaniu decyzji 6740.3.5.2023 więcej...
2023-06-05 Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy Poświętne więcej...
2023-05-30 Obwieszczenie GPZ6220.8.2022  więcej...
2023-05-22 Obwieszczenie GPZ.6220.5.2023 więcej...
2023-05-12 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6733.3.2023 więcej...
2023-05-05 XVIII Spartakiada Powiatu Białostockiego zaproszenie... oświadczenie... regulamin...
2023-04-26 Obwieszczenie GPZ.6220.5.2023 więcej...
2023-04-25 Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego... więcej...
2023-04-19 Informacja o debacie nad Raportem o stanie Gminy. więcej... Raport...
2023-04-19 Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy Poświętne więcej...
2023-04-17 Obwieszczenie GPZ.6733.3.2023 (art. 10 Kpa) więcej...
2023-04-06 Obwieszczenie GPZ.6733.3.20223 więcej...
2023-04-06 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. więcej...
2023-04-06 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej. więcej...
2023-03-30 Obwieszczenie o wydanej decyzji - GPZ.6220.2.20223 droga gminna Marynki. Decyzja GPZ.6220.2.2023 droga Marynki.
2023-03-28 GMINA Poświętne (wodociąg Zdrody - Solniki) 2023 więcej...
2023-03-23 Decyzja GPZ.6220.1.2023 więcej...
2023-03-23 Obwieszczenie o wydanej decyzji - Łapiński Adam (Dzierżki) przetwórstwo mięsa + rzeźnia [2023] więcej...
2023-03-17 Decyzja GPZ.6220.15.2022... więcej...
2023-03-17 Obwieszczenie o wydanej decyzji... więcej...
2023-03-16 Obwieszczenie GPZ.6733.3.2023 więcej...
2023-03-03 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6733.14.2022 więcej...
2023-03-01 Obwieszczenie GPZ.6220.1.2023 więcej...
2023-02-23 Obwieszczenie GPZ.6220.2.2023 więcej...
2023-02-22 Obwieszczenie GPZ.6220.15.2022 więcej...
2023-02-16 Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2023-02-15 Sprawozdanie za 2022 r. więcej...
2023-02-14 Obwieszczenie znak GPZ.6220.15.2022 o przystąpieniu do oceny... więcej...
2023-02-13 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej. więcej...
2023-02-13 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. więcej...
2023-02-10 Obwieszczenie o wydaniu dś - PZD (przebudowa drogi nr 1564B) więcej...
2023-02-08 Obwieszczenie GPZ.6733.14.2022 (art. 10 Kpa) więcej...
2023-02-03 Obwieszczenie GPZ.6220.2.2023 więcej...
2023-01-23 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GPZ.6733.14.2022 więcej...
2023-01-12 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie więcej...
2023-01-12 Obwieszczenie GPZ.6220.16.2022 więcej...
2023-01-05 Obwieszczenie GPZ.6220.1.2023 więcej...
2022-12-23 Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego więcej...
2022-12-22 Obwieszczenie GPZ.6220.16.2022 więcej...
2022-12-21 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania  więcej...
2022-12-19 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie więcej...
2022-12-09 Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2022-12-05 Informacja o podmiocie sprzedającym paliwo stałe (węgiel)... więcej...
2022-12-02 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej. więcej...
2022-12-02 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. więcej...
2022-12-02 Obwieszczenie GPZ.6220.8.2022 więcej...
2022-11-29 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6733.11.2022 z więcej...
2022-11-21 Wójt Gminy Poświętne ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Poświętne. więcej...
2022-11-07 Obwieszczenie GPZ.6733.11.2022 (art. 10 Kpa) więcej...
2022-11-07 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6733.10.2022 r. więcej...
2022-10-27 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie więcej...
2022-10-26 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z zakresem raportu - Krasowski Edward (Brzozowo-Chrzczony) 2022 r. więcej...
2022-10-21 Obwieszczenie GPZ.6733.11.2022 więcej...
2022-10-21 Obwieszczenie GPZ.6733.10.2022 więcej...
2022-10-20 Zaproszenie na XXV sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2022-10-18 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej. więcej...
2022-10-18 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. więcej...
2022-09-28 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6733.9.2022 więcej...
2022-10-19 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Gmina (Porośl-Wojsławy) przebudowa drogi gminnej Nr 107589B - 2022 więcej... Decyzja więcej...
2022-10-17 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Dzierżek Dominika (Gołębie) przetwarzanie odpadów - 2022 więcej... Decyzja więcej...
2022-10-04 Komunikat w sprawie konsultacji... więcej... Projekt więcej... Formularz więcej... Sprawozdanie więcej... 
2022-09-28 Obwieszczenie GPZ.6733.9.2022 więcej...
2022-09-22 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku... więcej...
2022-09-19 Obwieszczenie GPZ.6220.13.2022 więcej...
2022-09-12 Obwieszczenie GPZ.6733.9.2022 więcej...
2022-09-09 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6740.3.18.2021 więcej...
2022-09-08 Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2022-09-02 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej. więcej...
2022-09-02 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. więcej...
2022-08-31 Obwieszczenie GPZ.6220.13.2022 więcej...
2022-08-26 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6733.8.2022 r. więcej...
2022-08-25 Obwieszczenie GPZ.6220.7.2022 więcej...
2022-08-05 Obwieszczenie GPZ.6220.12.202 więcej...
2022-08-04 Obwieszczenie GPZ.6733.8.2022 więcej...
2022-07-26 Obwieszczenie GPZ.6220.8.2022 więcej...
2022-07-18 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7840.5.24.2022.WB więcej...
2022-07-15 Obwieszczenie GPZ.6733.8.2022 więcej...
2022-07-13 Obwieszczenie GPZ.6220.12.2022 więcej...
2022-07-08 Obwieszczenie GPZ.6220.9.2022 więcej... Decyzja
2022-07-08 Obwieszczenie GPZ.6220.7.2022 więcej...
2022-06-30 Obwieszczenie GPZ.6733.7.2022 więcej...
2022-06-30 Obwieszczenie GPZ.6733.6.2022 więcej...
2022-06-29 Obwieszczenie GPZ.6220.8.2022 o wydaniu postanowienia z zakresem raportu więcej...
2022-06-15 Obwieszczenie GPZ.6220.12.2022 więcej...
2022-06-15 Obwieszczenie GPZ.6733.9.2022 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach... więcej...
2022-06-13 Obwieszczenie GPZ.6733.7.2022 o wszczęciu postępowania więcej...
2022-06-13 Obwieszczenie GPZ.6733.6.2022 o wszczęciu postępowania więcej...
2022-06-03 Obwieszczenie GPZ.6220.6.2022 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przebudowa drogi gminnej Gołębie - K. Wiktory więcej...
2022-06-03 Obwieszczenie GPZ.6220.6.2022 Obwieszczenie o wydaniu dś - Gmina (Gołębie - Kamińskie-Wiktory) przebudowa drogi gminnej więcej...
2022-05-26 Obwieszczenie GPZ.6220.9.2022 więcej...
2022-05-10 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku... więcej...
2022-04-29 Obwieszczenie GPZ.6220.6.2022 więcej...
2022-04-28 Obwieszczenie GPZ.6220.7.2022 więcej...
2022-04-14 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6220.2.2022 więcej... Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach GPZ.6220.2.022 więcej... Postanowienie GPZ.6220.2.2022 więcej...
2022-04-08 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku... więcej...
2022-04-06 Obwieszczenie GPZ.6220.6.2022 więcej...
2022-04-06 Zaproszenie na XXII sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2022-04-05 Informacja o debacie. więcej... Załącznik...
2022-04-01 Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - ESSA (Marynki) farma fotowoltaiczna więcej... Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach GPZ.6220.1.2022 więcej...
2022-03-30 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej więcej...
2022-03-30 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów więcej...
2022-03-30 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6733.3.2022 więcej...
2022-03-30 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6733.2.2022 więcej...
2022-03-30 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6733.1.2022 więcej...
2022-03-21 Obwieszczenie GPZ.6220.2.2022 więcej...
2022-03-16 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku... więcej...
2022-03-08 Obwieszczenie GPZ.6733.3.2022 więcej...
2022-03-08 Obwieszczenie GPZ.6733.2.2022 więcej...
2022-03-08 Obwieszczenie GPZ.6733.1.2022 więcej...
2022-02-25 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku... więcej...
2022-02-21 Obwieszczenie GPZ.6220.1.2022 więcej...
2022-02-17 Obwieszczenie GPZ.6730.3.2022 więcej...
2022-02-17 Obwieszczenie GPZ.6730.2.2022 więcej...
2022-02-17 Obwieszczenie GPZ.6730.1.2022 więcej...
2022-02-04 Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2022-02-03 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej więcej...
2022-02-03 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów więcej...
2022-01-21 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku... więcej...
2022-01-26 Obwieszczenie GPZ.6220.2.2022 - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej... więcej...
2022-01-21 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku... więcej...
2022-01-21 Obwieszczenie GPZ.6220.1.2022 więcej...
2022-01-12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w 2022r. więcej... Wzór oferty więcej... Wzór sprawozdania więcej...  
2021-12-24 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku... więcej...
2021-12-09 Zaproszenie na XX sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2021-12-09 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku... więcej...
2021-11-29 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej więcej...
2021-11-29 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów więcej...
2021-11-26 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Poświętnem więcej...
2021-11-19 Informacja o usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne w latach 2021/2022 więcej...
2021-11-17 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku... więcej...
2021-11-15 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku... więcej...
2021-11-02 Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2021-10-28 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku... więcej...
2021-10-22 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej... więcej...
2021-10-22 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów... więcej...
2021-10-20 Obwieszczenie o wydanej decyzji - GPZ.6220.9.2021 więcej...
2021-10-13 w sprawie konsultacji projektu uchwały "Rocznego programu współpracy z organizacjami... "więcej...
2021-10-03 w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 2021 r. zmieniającego... więcej...
2021-10-01 w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. ... więcej...
2021-09-20 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku... więcej...
2021-09-15 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Poświętnem. więcej...
2021-09-15 Informacja Wójta Gminy Poświętne o przyznanej dotacji na realizację zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poświętne. więcej...
2021-09-14 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6733.5.2021 więcej...
2021-09-13 Obwieszczenie GPZ.6220.9.2021 więcej...
2021-08-31 Ogłoszenie Wójta Gminy Poświętne - szósty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości więcej...
2021-08-27 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6220.8.2021 więcej...
2021-08-23 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GPZ.6220.9.2021 więcej...
2021-08-23 Obwieszczenie GPZ. 6733.5.2021 art. 10 KPA odwodnienie drogi powiatowej więcej...
2021-08-23 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6733.4.2021 więcej...
2021-08-19 Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2021-08-09 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6220.7.2021 więcej...
2021-08-04 Informacja o jakości wody z wodociagu więcej...
2021-08-04 Obwieszczenie GPZ.6220.8.2021 - elektrownia Pietkowo więcej...
2021-08-02 Obwieszczenie GPZ.6733.5.2021 - droga Pietkowo więcej...
2021-07-27 Obwieszczenie GPZ.6733.4.2021 art. 10 Kpa więcej...
2021-07-22 Sprostowanie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie... więcej...
2021-07-16 Obwieszczenie GPZ.6220.8.2021 - elektrownia Pietkowo więcej...
2021-07-15 Obwieszczenie GPZ.6220.7.2021 więcej...
2021-07-08 Obwieszczenie GPZ.6733.4.2021 więcej...
2021-06-30 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie... więcej...
2021-06-23 Postanowienie GPZ.6220.5.2021 o zawieszeniu postępowania więcej...
2021-06-22 Obwieszczenie GPZ.6220.7.2021 więcej...
2021-06-14 Komunikat Wójta Gminy Poświętne w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest. więcej...
2021-05-31 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia GPZ.6220.5.2021 o obowiązku przeprowadzenia oceny... więcej...
2021-05-21 Zaproszenie na XVII sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2021-05-18 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie więcej...
2021-05-18 Informacja o przyjęciu POŚ na lata 2020-2024 więcej...
2021-05-07 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GPZ.6220.5.2021 więcej...
2021-04-26 Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego więcej...
2021-04-13 Zaproszenie na XVI sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2021-04-08 Informacja o debacie... więcej... Załącznik...
2021-04-02 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6220.17.2020 więcej...
2021-04-02 Obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego GPZ.6733.2 więcej...
2021-04-02 Obwieszczenie GPZ.6733.2.2021 o skompletowaniu akt sprawy więcej...
2021-03-30 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Powiatowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie więcej...
2021-03-23 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GPZ.6733.3.2021 więcej...
2021-03-17 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej... więcej...
2021-03-12 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji więcej...
2021-03-11 Obwieszczenie GPZ.6733.2.2021 więcej...
2021-03-05 Zaproszenie na XV sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2021-03-03 Obwieszczenie GPZ.6220.17.2020 więcej...
2021-03-03 Obwieszczenie Starosty Powiatu Bialostockiego więcej...
2021-03-02 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Powiatowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie więcej...
2021-02-26 Obwieszczenie o wydaniu decyzji 6740.3.18.2020 więcej...
2021-02-26 Obwieszczenie o wydaniu decyzji 6740.3.18.2020 więcej...
2021-02-23 Obwieszczenie GPZ.6733.2.2021 o wszczęciu postępowania więcej...
2021-02-18 Protokół z przeprowadzonego przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego. więcej...
2021-01-28 w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki Jelcz. więcej... Protokół z przeprowadzonego przetargu więcej...
2021-01-26 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6740.3.18.2020 więcej...
2021-01-21 Obwieszczenie GPZ.6220.17.2020 więcej...
2021-01-12 w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki Jelcz. więcej... Protokół z przeprowadzonego przetargu więcej...
2020-12-22 w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki Jelcz. więcej... Protokół z przeprowadzonego przetargu więcej...
2020-12-11 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6733.9.2020 oświetlenie uliczne. więcej...
2020-12-10 Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2020-12-03 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. więcej...
2020-12-03 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej... więcej...
2020-11-20 Zawiadomienie GPZ.6733.9.2020 więcej...
2020-11-19 w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki Jelcz więcej...
2020-11-10 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6733.8.2020 więcej...
2020-11-02 Obwieszczenie GPZ.6733.9.2020 więcej...
2020-10-27 Zaproszenie na XIII sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2020-10-19 Zawiadomienie art. 10 kpa - świetlica Kamińskie Jaski więcej...
2020-09-30 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, budowa świetlicy w Kam. Jaskach więcej...
2019-09-25 KOMUNIKAT Konsultacje projektu uchwały... więcej... Projekt Uchwały więcej... Formularz więcej...
2020-09-25 Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2020-09-21 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne o przystąpieniu do sporządzenia "Programu ochrony środowiska..." więcej... Załączniki
2020-09-10 Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanej decyzji. więcej...
2020-09-08 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny... więcej...
2020-08-21 Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2020-08-14 Obwieszczenie GPZ.6733.3.2020 więcej...
2020-08-10 Obwieszczenie GPZ.6220.8.2020 więcej...
2020-08-10 Obwieszczenie GPZ.6220.7.2020 więcej...
2020-07-24 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa oświetlenia ulicznego więcej...
2020-06-25 Obwieszczenie o wszczęciu postęgowania droga Poświętne - Chomizna więcej...
2020-06-25 Obwieszczenie o wszczęciu postęgowania droga w miejscowości Grochy więcej...
2020-05-20 Zaproszenie na X sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2020-05-19 Informacja o debacie ... więcej...
2020-04-30 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne - II rata podatku... więcej...
2020-03-30 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne - przebudowa drogi gminnej więcej...
2020-03-17 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne - linia kablowa średniego napięcia. więcej...
2020-03-05 Informacja Starosty o oznakowaniu zabytków podlegających ochronie więcej... Wniosek więcej...
2020-03-03 Obwieszczenie GPZ.6220.2.2020 - droga Brzozowo więcej...
2020-02-25 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku więcej...
2020-02-24 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne GPZ.6733.2.2020 więcej...
2020-02-24 Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2020-02-06 Obwieszczenie GPZ.6220.2.2020 Przebudowa drogi gminnej Brzozowo więcej...
2020-02-03 Obwieszczenie GPZ.6733.2.2020 - linia SN 15 kV Zdrody Nowe więcej...
2020-01-09 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w 2020r. więcej...
2019-12-20 Komunikat Wójta Gminy w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest więcej... Wniosek edycja. Wniosek wypełnienie
2019-12-04 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i finansów... więcej...
2019-11-22 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne GPZ.6733.4.2019 więcej...
2019-10-24 Zaproszenie na VII sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2019-10-21 Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy... więcej...
2019-10-21 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne. więcej...
2019-09-27 KOMUNIKAT Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy... więcej...
2019-09-27 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne więcej...
2019-09-09 Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2019-09-05 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. więcej...
2019-09-05 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej... więcej...
2019-08-14 Obwieszczenie o wydanej decyzji - Przebudowa drogi powiatowej. więcej...
2019-07-18 Obwieszczenie GPZ.6220.1.2019 więcej...
2019-06-18 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6220.3.2018 więcej...
2019-06-18 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania więcej...
2019-05-14 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku więcej...
2019-04-29 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6733.2.2019 więcej...
2019-04-29 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania... więcej...
2019-04-12 Zaproszenie na V sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2019-04-10 Raport o stanie Gminy Poświętne za 2018 rok. więcej... Informacja więcej...
2019-03-08 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6733.5.2019 więcej...
2019-01-30 Zawiadomienie Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku więcej...
2019-01-30 Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu więcej...
2019-01-10 Wójt Gminy Poświętne ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu więcej...
2018-12-14 Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2018-12-14 Zaproszenie na III sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2018-12-03 Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poświętne z... więcej...
2018-11-20 Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwały „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poświętne z... więcej...
2018-11-13 Zaproszenie na sesję nowo wybranej Rady Gminy Poświętne. więcej...
2018-09-13 Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy Poświętne. więcej...
2018-08-21 Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy Poświętne. więcej...
2018-08-01 Ogłoszenie Wójta Gminy Poświętne w sprawie drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż... więcej... Informacja więcej...
2018-06-25 Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż...  więcej...
2018-06-21 Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy Poświętne. więcej...
2018-06-18 Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. więcej...    oświadczenie...
2018-06-13 Obwieszczenie RDOŚ z dn. 12.06.2018 r. więcej...
2018-04-20 Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy Poświętne. więcej...
2018-05-28 Obwieszczenie RDOŚ z dn. 25.05.2018 r. więcej...
2018-05-24 Obwieszczenie GPZ.6733.3.2018 więcej...
2018-05-21 Ogłoszenie Wójta Gminy Poświętne w sprawie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż...  więcej...
2018-05-21 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6733.4.2018 więcej...
2018-05-18 Obwieszczenie RDOŚ więcej...
2018-05-08 Ogłoszenie o komkursie na stanowisko dyrektora szkoły więcej...
2018-04-25 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania więcej...
2018-04-25 Obwieszczenie o wydanej decyzji GPZ.6733.3.2018 więcej...
2018-04-20 Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2018-04-12 Obwieszczenie GPZ.6733.3.2018 r. więcej...
2018-04-04 Obwieszczenie GPZ.6733.2.2018 r więcej...
2018-04-03 Obwieszczenie RDOŚ z dn. 29.03.2018 r więcej...
2018-03-26 Obwieszczenie GPZ.6733.3.2018 więcej...
2018-03-01 Obwieszczenie GPZ.6733.2.2018 więcej...
2018-03-01 Obwieszczenie GPZ.6733.2.2018  więcej...
2018-02-28 Zarządzenie nr RGK.0050.8.2018 Wójta Gminy Poświętne oraz wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Poświętne przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego. więcej...
2018-02-23 Zaproszenie na XXVI sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2018-02-16 Ogłoszenie Wójta Gminy więcej...
2018-01-26 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Poświętnem o zarejestrowanych listach więcej...
2018-01-26 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Poświętnem o obsadzeniu mandaru radnego bez glosowania więcej...
2018-01-26 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Poświętnem o przyznanych numerach list kandydatów więcej...
2018-01-12 Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej więcej...
2018-01-10 Wójt Gminy Poświętne ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu więcej... Załącznik więcej...
2018-01-09 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 8 stycznia więcej...
2017-12-22 Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 22 grudnia 2017r więcej...
2017-12-13 Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 13 grudnia więcej...
2017-12-12 Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku więcej...
2017-12-13 Zarządzenie Nr 205/2017 Wojewody Podlaskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Poświętne więcej...
2017-12-13 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne ws wyborów uzupełniających więcej...
2017-11-24 Obwieszczenie GKM.6733.9.2017 więcej...
2017-11-23 Obwieszczenie RDOŚ więcej...
2017-11-15 Obwieszczenie RDOŚ więcej...
2017-11-09 Obwieszczenie GKM.6733.9.2017 więcej...
2017-10-26 Obwieszczenie GKM.6733.9.2017 więcej...
2017-10-26 Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2017-10-20 Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu... więcej...
2017-10-12 Obwieszczenie GKM.6733.8.2017 więcej...
2017-10-05 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego więcej...
2017-10-05 KOMUNIKAT Konsultacje projektu uchwały... więcej... Projekt Uchwały więcej...
2017-09-29 Zawiadomienie GKM.6733.8.2017 więcej...
2017-09-28 Wójt Gminy Poświętne ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących... więcej...
2017-09-11 Obwieszczenie GKM.6733.8.2017 więcej...
2017-09-07 Obwieszczenie GKM.6733.3.2017 więcej...
2017-09-05 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dn. 31.08 więcej...
2017-09-01 Obwieszczenie GKM.6733.7.2017 więcej...
2017-09-01 Obwieszczenie GKM.6733.6.2017 więcej...
2017-08-29 Zawiadomienie ... więcej...
2017-08-24 Zaproszenie na XXII sesję Rady Gminy Poświętne ... więcej...
2017-08-24 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i finansów ... więcej...
2017-08-24 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej... więcej...
2017-08-21 Obwieszczenie GKM.6733.7.2017 więcej...
2017-08-21 Obwieszczenie GKM.6733.6.2017 więcej...
2017-08-10 Obwieszczenie GKM.6733.3.2017 więcej...
2017-08-03 Obwieszczenie GKM.6733.6.2017 więcej...
2017-07-31 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego więcej..
2017-07-31 Obwieszczenie GKM.6733.7.2017 więcej..
2017-07-25 Obwieszczenie GKM.6733.4.2017 więcej...
2017-07-25 Obwieszczenie RDOŚ więcej...
2017-07-20 Obwieszczenie GKM.6733.6.2017 więcej...
2017-07-17 Ogłoszenie Wójta Gminy Poświętne w sprawie konsultacji obszaru do rewitalizacji więcej...
2017-07-17 Obwieszczenie o wydanej decyzji GKM.6733.3.2017 więcej...
2017-07-10 Obwieszczenie GKM.6733.4.2017 więcej...
2017-07-03 Obwieszczenie GKM.6733.3.2017 więcej...
2017-07-03 Obwieszczenie RDOŚ więcej...
2017-06-29 Obwieszczenie GKM.6733.5.2017 więcej...
2017-06-29 Obwieszczenie GKM.6733.4.2017 więcej...
2017-06-29 Obwieszczenie GKM.6733.3.2017 (art.10 Kpa). więcej...
2017-06-26 Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy Poświętne. więcej...
2017-06-07 Obwieszczenie GKM.6220.13.2016 więcej...
2017-06-05 Obwieszczenie GKM.6733.3.2017 więcej...
2017-05-25 Ogłoszenie Wójta Gminy więcej... Załącznik
2017-05-05 Obwieszczenie GKM.6220.3.2017 więcej...
2017-04-28 Obwieszczenie GKM.6220.13.2016 więcej...
2017-04-28 Obwieszczenie SKO więcej...
2017-04-20 Zaproszenie na XX sesję Rady Gminy Poświętne. więcej...
2017-04-19 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Poświętne. więcej...
2017-04-07 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej więcej...
2017-04-07 Obwieszczenie GKM.6220.3.2017 więcej...
2017-03-31 Obwieszczenie GKM.6733.2.2017 więcej...
2017-03-24 Obwieszczenie GKM.6220.3.2017 więcej...
2017-03-24 Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2017-03-24 Wskazanie wybranej oferty więcej...
2017-03-24 Zamówienie więcej...
2017-03-09 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2017-03-09 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego więcej...
2017-03-09 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego więcej...
2017-03-06 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zal.9... Zal.35... Zal.39...
2017-03-06 Ogłoszenie Realizacja zadania publicznego. ogłoszenie...  oferta....
2017-03-01 Obwieszczenie GKM.6220.3.2015. więcej...
2017-02-16 Obwieszczenie GKM.6733.2.2017. więcej...
2017-02-03 Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy. więcej...
2017-01-31 Obwieszczenie GKM.6220.12.2016 więcej...
2017-01-30 Wójt Gminy Poświętne informuje... więcej...
2017-01-23 Informacja o likwidacji kasy Urzędu Gminy Poświętne więcej...
2017-01-23 Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy. więcej...
2017-01-12 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poświętne... więcej...
2017-01-09 Obwieszczenie GKM.6220.12.2016 więcej...
2016-12-13 Obwieszczenie GKM.6220.3.2015 więcej...
2016-12-13 Obwieszczenie GKM.6733.3.2016 więcej...
2016-12-12 Obwieszczenie GKM.6220.12.2016 więcej...
2016-12-12 Zaproszenie na XVI Sesję Rady Gminy. więcej...
2016-12-12 Obwieszczenie Wójta Gminy... więcej...
2016-12-07 Obwieszczenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego o Referendum... więcej...
2016-12-05 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i finansów ... więcej...
2016-11-29 Obwieszczenie GKM.6220.10.2016 więcej...
2016-11-23 Obwieszczenie GKM.6733.3.2016 więcej...
2016-11-21 Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwały „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poświętne...  więcej...
2016-11-08 Obwieszczenie GKM.6733.3.2016 więcej...
2016-10-24 Zaproszenie na XV Sesję Rady Gminy. więcej...
2016-10-18 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Poświętne przeznaczonych do sprzedaży. więcej...
2016-08-30 Zaproszenie do udziału w rokowaniach na zbycie nieruchomości ... więcej...
2016-08-04 Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy Poświętne ... więcej...
2016-08-04 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i finansów ... więcej...
2016-08-04 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej... więcej...
2016-06-23 Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości... więcej...
2016-06-14 Ogłoszenie... więcej...
2016-06-02 Obwieszczenie GKM.6220.6.2016 więcej...
2016-05-31 Obwieszczenie GKM.6220.3.2016 więcej...
2016-05-11 Obwieszczenie GKM.6220.5.2016 więcej...
2016-05-05 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego. więcej...
2016-04-25 ogłoszenie publikacji oferty złożonej na realizację zadania publicznego... ogłoszenie... oferta...
2016-04-21 Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy. więcej...
2016-04-11 Obwieszczenie GKM.6220.6.2016 więcej...
2016-04-11 Zaproszenie posiedzenie Komisji Rewizyjnej.więcej...
2016-03-07 Zaproszenie na XII Sesję Rady Gminy. więcej...
2016-03-07 Obwieszczenie GKM.6733.1.2016 Wójta Gminy. więcej...
2016-03-03 Pierwszy i Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Poświętne. więcej...
2016-02-29 Obwieszczenie GKM.6220.1.2016 Wójta Gminy. więcej...
2016-02-05 Obwieszczenie GKM.6220.1.2016 Wójta Gminy. więcej...
2016-02-05 Obwieszczenie GKM.6733.1.2016 Wójta Gminy. więcej...
2016-01-28 Informacja Wójta Gminy Poświętne więcej...
2016-01-21 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego więcej...
2016-01-21 Zaproszenie na XI Sesję Rady Gminy. więcej...
2016-01-14 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu... więcej...
2016-01-12 Obwieszczenie GKM.6220.1.2016 Wójta Gminy. więcej...
2016-01-11 Obwieszczenie GKM.6220.7.2015 Wójta Gminy. więcej...
2016-01-11 Obwieszczenie GKM.6220.8.2015 Wójta Gminy. więcej...
2016-01-11 Obwieszczenie GKM.6220.9.2015 Wójta Gminy. więcej...
2015-12-29 Obwieszczenie GKM.6220.3.2015 Wójta Gminy. więcej...
2015-12-18 Obwieszczenie GKM.6220.9.2015 Wójta Gminy. więcej...
2015-12-18 Obwieszczenie GKM.6220.8.2015 Wójta Gminy. więcej...
2015-12-18 Obwieszczenie GKM.6220.7.2015 Wójta Gminy. więcej...
2015-12-10 Komunikat więcej...
2015-12-10 Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy. więcej...
2015-12-10 Obwieszczenie GKM.6733.4.2015 Wójta Gminy. więcej...
2015-12-03 Komunikat więcej...
2015-12-01 Obwieszczenie GKM.6733.4.2015 więcej...
2015-11-20 Komunikat Wójta Gminy. więcej...
2015-11-19 Obwieszczenie GKM.6733.4.2015 więcej...
2015-11-12 Obwieszczenie GKM.6220.3.2015 więcej...
2015-11-04 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Poświętne. więcej...
2015-11-04 Obwieszczenie GKM.6220.9.2015 więcej...
2015-11-04 Obwieszczenie GKM.6220.8.2015 więcej...
2015-11-04 Obwieszczenie GKM.6220.7.2015 więcej...
2015-10-30 Obwieszczenie GKM.6220.5.2015 więcej...
2015-10-29 Obwieszczenie GKM.6220.4.2015 więcej...
2015-10-22 Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy. więcej...
2015-10-22 Informacja w sprawie obwodowych lokali wyborczych. więcej...
2015-10-21 Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwały „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poświętne z organizacjami... projekt...
2015-10-21 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku o unieważnieniu ... więcej...
2015-10-16 Informacja o składzie obwodowej komisji ... więcej...
2015-10-16 Informacja o składzie obwodowej komisji ... więcej...
2015-10-16 Informacja o składzie obwodowej komisji ... więcej...
2015-10-15 Obwieszczenie GKM.6220.2.2015. więcej...
2015-10-15 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku ... więcej...
2015-10-15 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku ... więcej...
2015-10-08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości... więcej...
2015-10-05 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów... więcej...
2015-10-02 Informacja Wójta Gminy o miejscu, dacie i godzinie losowanie obwodowych składów komisji wyborczych. więcej...
2015-09-23 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych... więcej...
2015-09-23 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania... więcej...
2015-09-21 Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania... więcej...
2015-09-07 Ogłoszenie Wójta Gminy Poświętne o wyznaczonych miejscach na obszarze Gminy Poświętne przeznaczonych na ... więcej...
2015-08-28 Informacja o składzie obwodowej komisji do spraw referendum. więcej...
2015-08-27 Obwieszczenie GKM.6220.2.2015 Wójta Gminy. więcej...
2015-08-26 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej. więcej...
2015-08-21 Zawiadomienie o I posiedzeniu komisji obwodowych do spraw referenfum. więcej...
2015-08-20 Zaproszenie posiedzenie Komisji Rewizyjnej. więcej...
2015-08-20 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i finansów. więcej...
2015-08-20 Zaproszenie na VII Sesję Rady Gminy. więcej...
2015-08-13 Zarządzenie NR RGO.0050.28.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw ref...więcej...
2015-08-10 Zawiadomienie Wójta Gminy Poświętne o publicznym losowaniu składów... więcej...
2015-08-05 Obwieszczenie Wójta Gminy o wyznaczonych miejscach na obszarze Gminy Poświętne... więcej...
2015-07-23 Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania... więcej...
2015-06-18 Asystent Rodziny. więcej...
2015-05-25 Wybory do Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej. więcej...
2015-05-21 Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy. więcej...
2015-05-18 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego Gminy Poświętne z zakresu kultury... więcej...
2015-05-15 Informacja z realizacji kontroli zarządczej. więcej...
2015-05-04 Ogłoszenie Wójta Gminy Poświętne o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i... więcej... oferta...
2015-04-22 Zaproszenie na V sesję Rady Gminy. więcej...
2015-04-20 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej. więcej...
2015-04-20 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Poświętne. więcej...
2015-04-15 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i finansów. więcej...
2015-04-09 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne. więcej...
2015-04-08 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne GKM.6220.18.2014. więcej...
2015-03-20 Informacja Wójta Gminy Poświętne. GKM.601.2.2014. więcej...
2015-03-19 Ogłoszenie Wójta Gminy Poświętne. więcej...
2015-03-09 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej. więcej...
2015-03-02 Ulotka informacyjna dotycząca zabezpieczeń nowego dowodu osobistego. więcej...
2015-03-02 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne GKM.6220.18.2014. więcej...
2015-02-20 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne GKM.6220.17.2014. więcej...
2015-02-19 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne GKM.6220.16.2014. więcej...
2015-02-10 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne. więcej...
2015-01-30 Informacja Wójta Gminy Poświętne. więcej...
2015-01-28 Wójt Gminy Poświętne Informuje. więcej...
2015-01-23 Zaproszenie na III sesję Rady Gminy. więcej...
2015-01-16 Obwieszczenie Wójta Gminy. więcej...
2015-01-15 Obwieszczenie Wójta Gminy. więcej...
2015-01-15 Obwieszczenie Wójta Gminy. więcej...
2015-01-12 Obwieszczenie Wójta Gminy. więcej...
2015-01-07 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu... więcej... wzór wniosku i sprawozdania
2014-12-31 Obwieszczenie Wójta Gminy. więcej...
2014-12-29 Obwieszczenie Wójta Gminy. więcej...
2014-12-08 Zaproszenie na II sesję Rady Gminy. więcej...
2014-12-04 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i finansów. więcej...
2014-12-03 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne. więcej...
2014-12-01 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne. więcej...
2014-11-27 Zaproszenie na pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy. więcej...
2014-11-20 Obwieszczenie Wójta Gminy. więcej...
2014-11-12 Obwieszczenie Wójta Gminy. więcej...
2014-10-23 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Poświętnem w sprawie... więcej...
2014-10-23 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Poświętnem w sprawie... więcej...
2014-10-23 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Poświętnem w sprawie przyznania numerów dla list... więcej...
2014-10-23 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Poświętnem w sprawie powołania obwodowych komisji... więcej...
2014-10-20 Gminna Komisja Wyborcza w Poświętnem informuje... więcej...
2014-10-17 Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych... więcej...
2014-10-16 Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Gminy. więcej...
2014-10-06 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości... więcej...
2014-10-06 Obwieszczenie Wójta Gminy. więcej...
2014-10-02 Obwieszczenie Wójta Gminy. więcej...
2014-09-26 Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej. więcej...
2014-09-04 w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada wyborami... więcej...
2014-09-04 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach... więcej...
2014-09-01 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości... więcej...
2014-08-20 Zaproszenie posiedzenie Komisji Rewizyjnej. więcej...
2014-08-20 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i finansów. więcej...
2014-08-20 Zaproszenie na XXX Sesję Rady Gminy. więcej...
2014-07-29 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne. więcej...
2014-07-02 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne. więcej...
2014-06-12 Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Gminy. więcej...
2014-05-29 Ogłoszenie o złożeniu oferty o pożytku publicznym. więcej...
2014-05-23 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne. więcej...
2014-04-30 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne. więcej...
2014-04-24 Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania... więcej...
2014-04-24 Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Gminy więcej...
2014-04-03 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. więcej...
2014-04-02 Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Gminy więcej...
2014-03-20 Zaproszenie posiedzenie Komisji Rewizyjnej więcej...
2014-03-17 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2014-03-17 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2014-03-12 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2014-02-27 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2014-02-25 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2014-02-25 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2014-02-17 Komunikat Wójta Gminy więcej...
2014-02-06 Informacja Wójta Gminy więcej...
2013-01-23 Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Gminy więcej...
2014-01-16 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu... więcej...
2013-12-16 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. więcej...
2013-12-12 Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy więcej...
2013-12-05 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i finansów. więcej...
2013-11-28 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu ... więcej...
2013-11-07 Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego więcej...
2013-10-25 Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Gminy więcej...
2013-09-23 Zarządzenie o przeznaczeniu do sprzedaży więcej...
2013-09-02 Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Gminy więcej...
2013-07-30 Obwieszczenie więcej...
2013-07-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...
2013-06-12 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2013-05-28 Zaproszenie na XXII Sesję Rady Gminy więcej...
2013-04-16 Zaproszenie na XXI Sesję Rady Gminy więcej...
2013-03-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. więcej...
2013-03-25 Zaproszenie posiedzenie Komisji Rewizyjnej więcej...
2013-03-08 Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy więcej...
2013-03-08 Zaproszenie posiedzenie Komisji Rewizyjnej więcej...
2013-02-22 Informacja Wójta Gminy więcej...
2013-02-05 Ogłoszenie Wójta Gminy więcej...
2013-02-05 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2013-01-24 Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy więcej...
2012-12-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. więcej...
2012-12-14 Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy więcej...
2012-12-10 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i finansów więcej...
2012-11-08 Informacja - plan urządzenia lasu więcej...
2012-10-25 Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy więcej...
2012-10-04 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu ... więcej...
2012-08-31 Zaproszenie posiedzenie Komisji Rewizyjnej ... więcej...
2012-08-31 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i finansów ... więcej...
2012-08-31 Zaproszenie na XVI Sesję Rady Gminy Poświętne ... więcej...
2012-08-30 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych... więcej...
2012-07-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. więcej...
2012-06-30 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2012-06-08 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2012-06-05 Obwieszczenie o wydanej decyzji więcej...
2012-05-31 Obwieszczenie o wydanej decyzji więcej...
2012-05-24 Zaproszenie na XV sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2012-05-02 Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2012-04-30 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2012-03-23 Zaproszenie na XIII sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2012-03-23 Ogłoszenie Wójta Gminy więcej...
2012-03-14 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2012-03-09 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2012-01-30 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2012-01-30 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2012-01-26 Informacja Wójta Gminy więcej...
2012-01-23 Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2012-01-12 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2012-01-12 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2012-01-09 Komunikat Wójta Gminy więcej...
2012-01-05 Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju... więcej...
2012-01-05 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu... więcej...
2011-12-27 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w... więcej...
2011-12-13 Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2011-12-05 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2011-11-25 Komunikat Wójta Gminy więcej...
2011-11-25 Zaproszenie na X sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2011-11-17 Informacja o wyniku naboru więcej...
2011-10-27 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy więcej...
2011-10-24 Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy więcej...
2011-10-19 Obwieszczenie o wydanej decyzji - GRONTMIJ więcej...
2011-09-26 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2011-09-22 Informacje dotyczące wyborów zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. więcej...
2011-09-05 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2011-09-01 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2011-08-22 Zaproszenie na VIII sesję Rady Gminy więcej...
2011-08-22 Zaproszenie posiedzenie Komisji Rewizyjnej więcej...
2011-08-22 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i finansów więcej...
2011-08-04 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2011-07-28 Informacja Wójta Gminy więcej...
2011-07-08 Komunikat Wójta Gminy więcej...
2011-06-20 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2011-06-13 Zaproszenie na VII sesję Rady Gminy więcej...
2011-06-13 Informacja o samospisie internetowym NSP 2011 więcej...
2011-05-16 Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy więcej...
2011-04-18 Zaproszenie posiedzenie Komisji Rewizyjnej więcej...
2011-04-14 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2011-03-30 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2011-03-28 Zaproszenie na V sesję Rady Gminy więcej...
2011-03-04 Ogłoszenie Wójta Gminy więcej...
2011-02-28 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2011-02-28 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2011-02-28 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2011-02-22 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie... więcej...
2011-01-24 Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy więcej...
2011-01-24 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne więcej...
2011-01-17 Ogłoszenie Wójta Gminy Poświętne więcej...
2010-12-30 Ogłoszenie Wójta Gminy Poświętne więcej...
2010-12-17 Zaproszenie na III sesję Rady Gminy więcej...
2010-12-14 Komunikat. więcej...
2010-12-10 Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych. więcej...
2010-12-03 Obwieszczenie więcej...
2010-12-02 Zaproszenie na II sesję Rady Gminy więcej...
2010-11-29 Zaproszenie na I sesję Rady Gminy więcej...
2010-11-16 Komunikat. więcej...
2010-11-10 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej...
2010-11-04 Obwieszczenie o wydanej decyzji - PGE (Kamińskie Wiktory i Retelowizna) więcej...
2010-11-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...
2010-10-28 Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Gminy więcej...
2010-10-14 Obwieszczenie więcej...
2010-10-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...
2010-09-23 Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy więcej...
2010-09-20 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu... więcej...
2010-09-10 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2010-08-19 Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy więcej...
2010-08-18 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej więcej...
2010-08-18 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i finansów więcej...
2010-08-04 Komunikat Wójta Gminy Poświętne więcej...
2010-08-02 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne więcej...
2010-06-17 Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy więcej...
2010-05-13 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne. więcej...
2010-04-29 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne. więcej...
2010-03-24 Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy Poświętne. więcej...
2010-03-19 Informacja Wójta Gminy. więcej...
2010-02-22 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej. więcej...
2010-02-05 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku. więcej...
2010-02-04 Informacja o wynikach naboru. więcej...
2010-02-02 Informacja Wójta Gminy Poświętne. więcej...
2010-01-27 Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy Poświętne. więcej...
2010-01-21 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy... więcej...
2010-01-18 Komunikat Wójta Gminy. więcej...
2010-01-05 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy. więcej...
2009-12-14 Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy Poświętne. więcej...
2009-11-06 Zaproszenie na XXV sesję Rady Gminy Poświętne. więcej...
2009-10-30 Posiedzenie KRGBiF więcej...
2009-10-27 Obwieszczenie Wójta Gminy więcej...
2009-10-15 Informacja Plan Urządzenia Lasu więcej...
2009-10-06 Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2009-09-25 Wykaz nieruchomości do sprzedaży. więcej...
2009-08-05 Zaproszenie na 23 sesję Rady Gminy Poświętne. więcej...
2009-06-17 Zaproszenie na 22 sesję Rady Gminy Poświętne. więcej...
2009-05-20 Zaproszenie na 21 sesję Rady Gminy Poświętne ... więcej...
2009-04-10 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne w sprawie ... więcej...
2009-03-20 Zaproszenie na XX sesję Rady Gminy Poświętne. więcej...
2009-03-20 Informacja Wójta Gminy w Poświętnem ... więcej...
2009-02-23 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej ... więcej...
2009-02-12 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku ... więcej...
2009-02-12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na ... więcej...
2009-02-03 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy... więcej...
2009-02-02 Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy więcej...
2009-01-19 Lista osób spełniających wymagania formalne na wolne... więcej...
2009-01-13 Informacja o zbiórce zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego... więcej...
2008-12-29 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy. więcej...
2008-12-29 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy. więcej...
2008-12-15 Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy Poświętne więcej...
2008-12-08 Informacja o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i finansów. więcej...
2008-11-20 Zaproszenie na XVII sesję Rady Gminy więcej...
2008-10-03 Zaproszenie na XVI sesję Rady Gminy więcej...
2008-07-18 Zaproszenie na XV sesję Rady Gminy więcej...
2008-05-27 Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy więcej...
2008-02-18 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej. więcej...
2008-02-07 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku. więcej...
2008-02-04 Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy Poświętne, w dniu... więcej...
2007-12-13 Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Poświętne, w dniu... więcej...
2007-12-13 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. więcej...
2007-11-08 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej. więcej...
2007-11-08 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. więcej...
2007-11-08 Zaproszenie na X sesję Rady Gminy Poświętne, w dniu... więcej...
2007-09-24 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów.więcej...
2007-09-24 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej. więcej...
2007-09-24 Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy Poświętne, w dniu... więcej...
2007-06-18 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne. więcej...
2007-06-13 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne. więcej...
2007-06-04 Informacja Wójta Gminy Poświętne o roztrzygnięciu otwartego konkursu... więcej...
2007-06-01 Obwieszczenie. więcej...
2007-05-07 Obwieszczenie. więcej...
2007-04-17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania... więcej...
2007-03-19 Zaproszenie na V sesję Rady Gminy Poświętne, w dniu... więcej...
2007-03-01 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne z dnia 26 lutego 2007 roku.więcej...
2006-12-11 Zaproszenie na Trzecią Sesję Rady Gminy Poświętne, w dniu...więcej...
2006-11-23 Zaproszenie na Pierwszą Sesję Rady Gminy Poświętne, w dniu... więcej...
2006-11-12 Wybory Samorządowe 2006. więcej...
2006-10-18 Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy Poświętne, w dniu... więcej...
2006-10-16 Wójt Gminy Poświętne ogłasza II ustny przetarg ... więcej...
2006-10-11 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne. więcej...
2006-09-20 Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne o okręgach wyborczych, ich...więcej...
2006-09-20 Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego o podziale okręgu...więcej...
2006-09-20 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o okręgach...więcej...
2006-09-18 Umowa, między Powiatem Białostockim, a Gminą Poświętne...więcej...
2006-09-18 Porozumienie, między Powiatem Białostockim, a Gminą Poświętne...więcej...
2006-09-15 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy.więcej...
2006-08-17 Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości.więcej...
2006-08-08 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy.więcej...
2006-07-24 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy. więcej...
2006-06-01 Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy Poświętne, w dniu... więcej...
2006-06-01 Obwieszczenie... więcej...
2006-03-20 Zaproszenie na XXVI sesję Rady Gminy Poświętne, w dniu... więcej...
2006-03-13 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy.więcej...
2006-03-01 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy.więcej...
2006-02-27 Lista osób spełniających wymagania formalne na wolne... więcej...
2006-02-20 Wójt Gminy Poświętne ogłasza I i II ustny przetarg ...więcej...
2006-02-09 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy. więcej...
2006-02-02 Lista osób spełniających wymagania formalne na wolne...więcej...
2006-01-25 Zawiadamiam, iż w publicznie dostępnym wykazie danych...więcej...
2006-01-24 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo...więcej...
2006-01-23 Zgodnie z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego... więcej...
2006-01-09 Informuję, iż w dniu 09 stycznia 2006 roku wydana została... więcej...
2006-01-05 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy. więcej...
2005-11-21 Ogłoszenie Wójta Gminy Poświętne. Zgodnie z przepisami ustawy...więcej...
2005-11-16 Zaproszenie na XXIII sesję Rady Gminy Poświętne, w dniu 25 listopada 2005 roku, o godzinie 9-tej. więcej...
2005-11-14 Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r...więcej...
2005-09-29 Ogłoszenie Wójta Gminy Poświętne. Zgodnie z przepisami ustawy... więcej...
2005-09-20 Zaproszenie na XXII sesję Rady Gminy Poświętne, w dniu 22 września 2005 roku, o godzinie 9-tej. więcej...
2005-07-28 Informacja Wójta Gminy Poświętne o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ... więcej...
2005-07-21 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku ...więcej...
2005-05-30 Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2005 roku. więcej...

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Data wytworzenia: 2016-05-31

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-05-30

Data modyfikacji: 2024-06-13

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2005-05-30