Zarządzenia

 

Zarządzenie RGK.0050.37.2024 w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego Mercedes-Benz. więcej... Załącznik więcej... Wzór umowy więcej... Zdjęcia samochodu więcej...
Zarządzenie RGK.0050.30.2024 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2023 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.24.2024 Wykaz nieruchomości do dzierżawy. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.16.2024 w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2023 rok. więcej...
Zarządzenie 5/2024 w sprawie: sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i egzaminu kończącego tą służbę w Urzędzie Gminy Poświętne. więcej...
Zarządzenie 4/2024 w sprawie: gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych... więcej...
Zarządzenie RGK.0050.12.2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Poświętne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi...  więcej...
Zarządzenie RGK.0050.3.2024 w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki Jelcz więcej... Ogłoszenie więcej... wzór oferty kupna więcej...
Zarządzenie 1/2024 w sprawie naboru członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie... ...więcej...
Zarządzenie RGK.0050.76.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.75.2023 w sprawie projektu budżetu gminy na 2024 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.74.2023 w sprawie projektu WPF na lata 2024-2027 więcej...
Zarządzenie RGK.0050.71.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.67.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.65.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Poświętne w sprawie uchwalenia "Rocznego programu..." więcej...
Zarządzenie RGK.0050.63.2023 w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki Jelcz więcej...
Zarządzenie RGK.0050.59.2023 w sprawie zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem. więcej...
Zarządzenie 6/2023 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.53.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.51.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.49.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.47.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.44.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.43.2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego... więcej...
Zarządzenie RGK.0050.41.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.39.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.36.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.32.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.27.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.26.2023 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Poświętne na lata 2023 - 2025 więcej...
Zarządzenie RGK.0050.24.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.23.2023 w sprawie spr. rocznego wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2022 rok więcej...
Zarządzenie RGK.0050.22.2023 w sprawie powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej... więcej...
Zarządzenie RGK.0050.21.2023 w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na 2023r. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.20.2023 w sprawie zmiany zarządzenia Nr RGK.0050.13.2023... więcej...
Zarządzenie RGK.0050.19.2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem.więcej...
Zarządzenie RGK.0050.16.2023 Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej... więcej...
Zarządzenie RGK.0050.14.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.13.2023 Zarządzenie ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w 2023 roku więcej... Wzór wniosku...
Zarządzenie RGK.0050.12.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.9.2023 w sprawie ustalenia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli... więcej...
Zarządzenie RGK.0050.8.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.6.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.4.2023 w sprawie określenie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych więcej...
Zarządzenie RGK.0050.92.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.84.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.83.2022 w sprawie ustalenia warunków drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poświętne więcej...
Zarządzenie RGK.0050.82.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.67.2022 Konsultacje projektu uchwały na 2023 r. więcej... Projekt uchwały więcej...
Zarządzenie RGK.0050.63.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.56.2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości... więcej...
Zarządzenie RGK.0050.54.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.51.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.50.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.49.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.47.2022 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2022 r więcej...
Zarządzenie RGK.0050.45.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.44.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.42.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.39.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.37.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.35.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.31.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.30.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.28.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.25.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Zarządzenie Nr 24/2022 Załącznik do zarządzenia Nr RGK.0050.24.2022 - Informacja z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2021 rok. więcej...
Zarządzenie RGK.0050.17.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Zarządzenie Nr 15/2022 w sprawie spr. rocznego wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2021 rok więcej...
Zarządzenie RGK.0050.14.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.10.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.8.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.7.2022 w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli... więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.6.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.5.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w 2022r. więcej... 
Zarządzenie Nr RGK.0050.4.2022 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego o postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych... więcej...
Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie powołania komisji stałej do spraw szacowania strat powstałych na terenie Gminy Poświętne... więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.68.2021 w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych... więcej...
Zarządzenie Nr 16/2021 w sprawie Regulaminu udzielania przez Gminę Poświętne zamówień sektorowych nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.65.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.61.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.60.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.59.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.58.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia i wyłonienia kandydata na Dyrektora Domu Kultury... więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.57.2021 w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Poświętne więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.56.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.55.2021 w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2022 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.54.2021 w sprawie sporządzenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2022-2025 więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.53.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.52.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.51.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.50.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.49.2021 Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały WOLONTARIAT 2022 więcej... Projekt uchwały więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.48.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.45.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.005.43.2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Poświętnem więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.42.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.41.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.40.2021 w sprawie ustalenia warunków szóstego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości... więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.39.2021  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.38.2021  w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.37.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.36.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.34.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.32.2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży... więcej... Załącznik
Zarządzenie Nr RGK.0050.31.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.30.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.28.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.27.2021 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.23.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.16.2021 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr 7/2021 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw szczepień więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.14.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.12.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.11.2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania... więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.10.2021 w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki Jelcz więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.9.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.6.2021 Zarządzenie utworzenie Gminnego Biura Spisowego więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.5.2021 w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki Jelcz więcej... 
Zarządzenie Nr RGK.0050.4.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w 2021 r. więcej... Wniosek więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.3.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Zarządzenie 2/2021 Zarządzenie w sprawie regulaminu udzielania przez Gminę Poświętne zamówień... więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.66.2020 w sprawie zatwierdzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Poświętne więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.62.2020 w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki Jelcz więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.59.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.57.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.56.2020 w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki Jelcz więcej... Załącznik
Zarządzenie Nr RGK.0050.55.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.52.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.51.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.49.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.45.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Poświętne w sprawie uchwalenia "Rocznego programu..." więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.44.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.43.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.42.2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds dostępności ... więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.41.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej... więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.39.2020 w sprawie powołania zastępcy gminnego komisarza spisowego i ... więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.35.2020 w sprawie wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.34.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.32.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.31.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.30.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.29.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.27.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.26.2020 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2019 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.24.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.23.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.22.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.21.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.16.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.14.2020 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2019 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.13.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.10.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.9.2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w 2020r. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.8.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej... więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.4.2020 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w 2020r. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.3.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy... więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.48.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.46.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.44.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.36.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RG Poświętne w sprawie uchwalenia Rocznego pr... więcej... Projekt więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.35.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.34.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.32.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.30.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.29.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.27.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.25.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.24.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.21.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.20.2019 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2018 rok więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.18.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.14.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.13.2019 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finasnowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Domu Kultury za 2018r.  więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.12.2019 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2018 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.11.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.10.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.8.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.6.2019 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego... więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.5.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na 2019r więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.4.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.3.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w 2019 r. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.48.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.46.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.44.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.41.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.40.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.36.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.33.2018 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za... więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.32.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.31.2018 w sprawie ustalenia warunków drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci ... więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.23.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem więcej...
Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Poświętne więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.22.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej... więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.21.2018 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2017 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.20.2018 Zarządzenie Wójta gminy Poświętne z dnia 18 maja 2018 r. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.00520.18.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej... więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.15.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok. więcej... Zal1     Zal2     Zal3
Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy Poświętne. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.13.2018 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2017 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.6.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na 2018r. więcej...
Zarządzenie Nr RGK.0050.3.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na 2018r. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.33.2017 w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2018 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.32.2017 w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2018 - 2021.więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.29.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok ... więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.27.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok ... więcej...
Zarządzenie RGO.0050.30.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ... więcej...
Zarządzenie RGO.0050.24.2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne więcej...
Zarządzenie RGO.0050.22.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok. więcej...
Zarządzenie RGO.0050.21.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok. więcej...
Zarządzenie RGO.0050.20.2017 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego... więcej...
Zarządzenie RGO.0050.19.2017 w sprawie publikacji oferty złożonej... więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.18.2017 w sprawie sprawozdania wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2016 r. więcej...
Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i ... więcej...
Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych... więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.13.2017 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2016 r. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.12.2017 w sprawie realizacji zadania publicznego... więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.11.2017 Realizacja zadania publicznego. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.5.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w 2017 r. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.47.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.45.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.44.2016 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi... więcej... projekt...
Zarządzenie Nr RGO.0050.43.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.42.2016 w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2017 rok. więcej... załącznik...
Zarządzenie Nr RGO.0050.41.2016 w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Poświętne na lata 2017-2020 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.30.2016 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2016 r. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.26.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.24.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.23.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.19.2016 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego... więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.17.2016 o publikacji oferty złożonej na realizację zadania publicznego... więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.14.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.12.2016 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2015 r. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.5.2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu... więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.4.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w 2016 r. więcej...
Zarządzenie 15/2015 w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Poświętne więcej...
Zarządzenie RGO.0050.44.2015 w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2016 rok. więcej...
Zarządzenie RGO.0050.43.2015 w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2016 - 2020 więcej...
Zarządzenie RGO.0050.39.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Poświętne... więcej...
Zarządzenie RGO.0050.35.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. więcej...
Zarządzenie RGO.0050.34.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. więcej...
Zarządzenie RGO.0050.32.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. więcej...
Zarządzenie RGO.0050.31.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. więcej...
Zarządzenie NR RGO.0050.28.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum... więcej...
Zarządzenie NR RGO.0050.27.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. więcej...
Zarządzenie Nr 12/15 w sprawie powołania Komisji weryfikującej wnioski o udzielenie z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy indywidualnych... więcej...
 ZarządzenieRGO.0050.21.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. więcej...
Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie powołania Komisji weryfikującej wnioski o udzielenie z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy indywidualnych... więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.20.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.19.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.19A.2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego Gminy Poświętne z zakresu kultury... więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.18.2015 w informacji z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2014 rok więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.16.2015 o publikacji oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i... więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.15.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.10.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.7.2015 w sprawie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2014 r. więcej...
Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.6.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.4.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok więcej...
Zarządzenie Nr RGO.5.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu... więcej...
Zarządzenie Nr 17/2014 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Poświętnem w 2015 roku. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.1.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.46.2014 w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2015 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.50.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Poświętne w sprawie uchwalenia „Rocznego programu... więcej... Załącznik
Zarządzenie Nr RGO.0050.44.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Poświętne. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.32.2014 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2014 r. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.24.2014 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego Gminy Poświętne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ... więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.22.2014 Oferta realizacji zadania publicznego. więcej...
Zarządzenie Nr 4/2014 w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych... więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.18.2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.17.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.16.2014 w informacji z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2013 rok więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.11.2014 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2013 r. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.6.2014 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na 2014 r. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.5.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w 2014 r. więcej...
Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 14 000 euro. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.39.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.35.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.34.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.33.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.30.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.27.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.22.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.17.2013 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy za 2012 r. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.8.2013 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 r. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.7.2013 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na 2013 r. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.4.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w 2013 r. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.40.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Poświętne w sprawie... więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.34.2012 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy... więcej...
Zarządzenie Nr 6/12 w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Poświętne. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.36.2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.17.12 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy za 2011 r. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.16.2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.10.2012 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego ... więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.9.2012 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Poświętne informacji ... więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.8.2012 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2011 r. więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.17/12 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy za 2011 r. więcej...
Zarządzenie Nr 2/12 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i egzaminu kończącego... więcej...
Zarządzenie Nr RGO.0050.1.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na 2012 r. więcej...
Zarządzenie Nr 39/11 w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2012 rok więcej...
Zarządzenie Nr 38/11 w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne...  więcej...
Zarządzenie Nr 16/11 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Poświętne więcej...
Zarządzenie Nr 32/11 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych więcej...
Zarządzenie Nr 30/11 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku. więcej...
Zarządzenie Nr 28/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości... więcej...
Zarządzenie Nr 26/11 w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania... więcej...
Zarządzenie Nr 19/11 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy za 2010 r. więcej...
Zarządzenie Nr 10/10 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej... więcej...
Zarządzenie Nr 15/11 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu planu finansowego GBP w Poświętnem za 2010 r. więcej...
Zarządzenie Nr 14/11 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2010 r. więcej...
Zarządzenie Nr 13/11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania... więcej...
Zarządzenie Nr 8/11 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania... więcej...
Zarządzenie Nr 6/11 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały... więcej...
Zarządzenie Nr 1/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do... więcej...
Zarządzenie Nr 5/10 zmieniające zarządzenie Nr 8/09 Wójta Gminy Poświętne z dnia 7 maja 2009 r. ... więcej...
Zarządzenie Nr 3/10 w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany Studium uwarunkowań... więcej...
Zarządzenie Nr 192/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. więcej...
Zarządzenie Nr 184/10 zmieniające zarządzenie Nr 180/10 Wójta Gminy Poświętne... więcej...
Zarządzenie Nr 189/10 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania ... więcej...
Zarządzenie Nr 187/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i przeprowadzenia przetargu ... więcej...
Zarządzenie Nr 2/10 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego ... więcej...
Zarządzenie Nr 180/10 w sprawie sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy za 2009 r.... więcej...
Zarządzenie Nr 179 /10 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2010 r.... więcej...
Zarządzenie Nr 168/10 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu... więcej...
Zarządzenie Nr 167/10 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2009 r.... więcej...
Zarządzenie Nr 1/2010 w sprawie: powołania komisji przetargowej do... więcej...
Zarządzenie Nr 10/2009 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i... więcej...
Zarządzenie Nr 8/2009 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych... więcej...
Zarządzenie Nr 7/2009 w sprawie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Poświętne. więcej...
Zarządzenie Nr 6/2009 w sprawie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Poświętne. więcej...
Zarządzenie Nr 164/10 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r. więcej...
Zarządzenie Nr 13/09 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Poświętnem w 2010 roku. więcej...
Zarządzenie Nr 153/09 w sprawie projektu budżetu Gminy Poświętne na 2010 rok. więcej...
Zarządzenie Nr 150/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. ... więcej...
Zarządzenie Nr 11/09 w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Poświętne ... więcej...
Zarządzenie Nr 142/09 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku ... więcej...
Zarządzenie Nr 135/09 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2009 roku ... więcej...
Zarządzenie Nr 126/09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009... więcej...
Zarządzenie Nr 119/09 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok. ... więcej...
Zarządzenie Nr 3/09 w sprawie okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie ... więcej...
Zarządzenie Nr 117/09 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku. ... więcej...
Zarządzenie Nr 1/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu... więcej...
Zarządzenie Nr 10/08 w sprawie: gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym... więcej......
Zarządzenie Nr 9/08 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Poświętne... więcej...
Zarządzenie Nr 7/08 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Poświętnem w 2009 roku... więcej...
Zarządzenie Nr 6/08 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Poświętne... więcej...
Zarządzenie Nr 85/08 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy... więcej...
Zarządzenie Nr 2/08 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej... więcej...
Zarządzenie Nr 71/08 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy za 2007 r. więcej...
Zarządzenie Nr 63/08 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali oraz... więcej...
Zarządzenie Nr 53/08 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planu finansowego zadań... więcej...
Zarządzenie Nr 61/08 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki ... więcej...
Zarządzenie Nr 60/08 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2007 r.... więcej...
Zarządzenie Nr 57/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r. więcej...
Zarządzenie Nr 9/07 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Poświętnem w 2008 roku... więcej...
Zarządzenie Nr 37/07 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy... więcej...
Zarządzenie Nr 6/07 w sprawie: regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej... więcej...
Zarządzenie Nr 31/07 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkurs ofert na wsparcie...więcej...
Zarządzenie Nr 29/07 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy za 2006 r.więcej...
Zarządzenie Nr 25/07 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2007 r. wiecej...
Zarządzenie Nr 20/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania... więcej...
Zarządzenie Nr 2/07 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. więcej...
Zarządzenie Nr 18/07 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej... więcej...
Zarządzenie Nr 17/07 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu...więcej...
Zarządzenie Nr 23/07 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Poświętne.więcej...
Zarządzenie Nr 15/07 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy za IV kwartał 2006 r. więcej...
Zarządzenie Nr 8/07 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planu finansowego... więcej...
Zarządzenie Nr 178/06 w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2006 roku. więcej...
Zarządzenie Nr 161/06 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się ... więcej...
Zarządzenie Nr 160/06 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się ... więcej...
Zarządzenie Nr 6/06 w sprawie zasad postępowania przy udostępnianiu informacji publicznej ... więcej...
Zarządzenie Nr 159/06 w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy... więcej...
Zarządzenie Nr 158/06 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu...więcej...
Zarządzenie Nr 155/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. więcej...
Zarządzenie Nr 151/06 W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkurs ofert na wsparcie realizacji ... więcej...
Zarządzenie Nr 140/06 W sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na wsparcie realizacji... więcej...
Zarządzenie Nr 2/06 w sprawie powołania pełnomocnika Wójta do spraw społeczeństwa infor... więcej...
Zarządzenie Nr 135/06 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 r. więcej...
Zarządzenie Nr 5/05 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie... więcej...
Zarządzenie Nr 17/04 w sprawie organizacji obsługi interesantów w Urzędzie Gminy.więcej...
Zarządzenie Nr 16/04 w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych. więcej...
Zarządzenie NR 95/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok. więcej...
Zarządzenie Nr 90/05 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o .... więcej...
Zarządzenie Nr 18/04 w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Poświętnem w 2005 roku. więcej...

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Poświętne

Data wytworzenia: 2016-06-16

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-06-13

Data modyfikacji: 2024-06-04

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2005-06-13