Informacje nieudostępnione

    Wszystkie informacje publiczne, które nie są zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, a które są w zasobach Urzędu Gminy w Poświętnem są, zgodnie z art.8 ust.4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr.112, poz.1198) udostępniane są w tutejszym urzędzie na wniosek.

    Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie będzie wymagane wykazanie interesu prawnego lub faktycznego. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniana, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2010-06-28

Data modyfikacji: 2010-06-28

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2010-06-28