Ogłoszenie

Poświętne, dnia 19 lipca 2005r.

RGO.0052-21/05


PAN/I

…MieszkańcyGminy…

    Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym /Dz.U.2001, Nr 142, poz.1591 zm.2002, Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153,poz.1271.Nr 214, poz.1806, zm.2003, Nr  80, poz.717, Nr 162, poz.1568 zm.2004, Nr 102 poz.1055, Nr.116 poz.1203/
 z  w  o  ł  u  j  ę    XXI sesję  Rady  Gminy  Poświętne,
w dniu  26 lipca 2005roku,  o godzinie  9-tej,   w  Sali Narad Urzędu Gminy Poświętne.

        Proponowany porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja  w sprawie inwestycji "Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa II etap zadanie I" w miejscowościach Dzierżki, Chomizna, Brzozowo Chabdy, Brzozowo Chrzczony, Brzozowo Chrzczonki, Brzozowo Stare, Wołkuny.
4.Podjecie uchwały w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji  umowy na dofinansowanie ze środków  strukturalnych i Budżetu Państwa w formie weksla inblanko na kwotę 3 153 206 zł.
5 Podjecie uchwały w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji  umowy na dofinansowanie ze środków  strukturalnych i Budżetu Państwa w formie  oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji .
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.
7.Interpelacje, wnioski, zapytania radnych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-07-21

Data modyfikacji: 2005-07-21

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2005-07-21