Zaproszenie na Sesję

Poświętne, dnia 14 września 2005r.

 

RGO.0052-22/05      

    

                                  

                                            

PAN/I             Mieszkańcy Gminy

……………………………….

 

……………………………….

 

 

 

    Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym /Dz.U.2001, Nr 142, poz.1591 zm.2002, Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153,poz.1271.Nr 214, poz.1806, zm.2003, Nr  80, poz.717, Nr 162, poz.1568 zm.2004, Nr 102 poz.1055, Nr.116 poz.1203/

 z  w  o  ł  u  j  ę    XXII sesję  Rady  Gminy  Poświętne, w dniu  22 września 2005 roku,  o godzinie  9-tej,   w  Sali Narad Urzędu Gminy Poświętne.

 

                       Proponowany porządek obrad jest następujący:

 

1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3.Rozpatrzenie  pisma Pana Witolda Piekutowskiego w sprawie   przedłużającego się terminu wykonania remontu drogi gminnej na odcinku Brzozowo Panki – Brzozowo Korabie.

4. Informacja w sprawie przyjęcia informacji  o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

6. Informacja o realizacji Uchwał Rady Gminy za I Półrocze 2005 roku.

7. Informacja o realizacji zarządzeń Wójta Gminy za I Półrocze 2005 roku.

8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.

9. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu:

         

  1/ projekt  uchwał.

  2/ Informacja w sprawie przyjęcia informacji  o przebiegu wykonania budżetu gminy za I   półrocze 2005 r.

  3/ Informacja o realizacji Uchwał Rady Gminy za I Półrocze 2005 roku

 4/ Informacja o realizacji  Zarządzeń Wójta Gminy  za I Półrocze 2005 roku.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-09-20

Data modyfikacji: 2005-09-20

Opublikował: Renata Rząca

Data publikacji: 2005-09-20