Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Poświętne ,dnia 14.08.2014r


RGO.0012.1.2.2014            

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 sierpnia 2014 roku , o godz. 9:00, w  Sali Narad Urzędu Gminy  Poświętne, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad jest następujący:
1. Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze Półrocze 2014 r.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Ryszard Szymborski

 

 

 

W załączeniu:
1.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014r. , informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne, oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2014 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2014-08-20

Data modyfikacji: 2014-08-20

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2014-08-20