Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i finansów

Poświętne, dnia 14.08.2014

RGO.0012.2.1.2014
                                
             Uprzejmie informuję, że w dniu 22 sierpnia 2014 roku , o godz. 9:00, w  Sali Narad Urzędu Gminy  Poświętne, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i finansów.

Proponowany porządek obrad jest następujący:

1. Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze Półrocze 2014 r.
     2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.                                                                           


Przewodniczący Komisji
Andrzej Dzierżek

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2014-08-20

Data modyfikacji: 2014-08-20

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2014-08-20