Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy Poświętne

Poświętne, dnia   20.08.2014

RGO. 0002.5.2014 
                                                     
Uprzejmie informuję, iż w  dniu w  dniu 26 sierpnia 2014 roku o godzinie  9:00, w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Poświętne.
Proszę o wzięcie udziału.  

       Przewidywany porządek obrad jest następujący:
1.   Otwarcie obrad XXX  sesji Rady Gminy.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
4.   Rozpatrzenie  wniosku Koła Gospodyń Wiejskich w Pietkowie w sprawie  budowy pomnika  upamiętniającego  poległych za wolność Ojczyzny
5.   Podjecie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.
6.   Podjecie uchwały w sprawie przekazania nieodpłatnie nieruchomości
7.   Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
8.   Podjecie uchwały w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na  realizację  zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne: ”Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1565 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Gabrysin -  Wilkowo”
9.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na  lata 2014-2017
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2014 rok
11. Informacja z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2014 r.
12. Informacja z realizacji  Zarządzeń Wójta  Gminy podjętych w I półroczu 2014 r.
13. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.


Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2014-08-20

Data modyfikacji: 2014-08-20

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2014-08-20