Obwieszczenie 2007-06-18

Poświętne dnia 18.06.2007 r

Znak: GKM.7331-21/07

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 18 czerwca 2007 r. wydana została decyzja  w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii energetycznej oświetleniowej nn, planowanej do realizacji w obrębie działek nr 332/2, 5/2, 27/6, 27/2 oraz 334 położonych w Poświętnem.

Informuje się, iż z treścią decyzji można się zapoznać w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem, pokój nr 19.


Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-06-18

Data modyfikacji: 2007-06-18

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-06-18