Obwieszczenie 2007-06-13

Poświętne, 13.06.2007 r

Znak: GKM.7624-5/07

O B W I E S Z C Z E N I E

     Mając na uwadze art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 12 czerwca 2007 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Poświętne postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi gminnej, położonej na terenie wsi Kamińskie Pliszki; inwestycja będzie realizowana na działkach nr 43/4 i 43/5.
      Uprzejmie informujemy, że z materiałami w sprawie wniosku Inwestora strony mogą się zapoznać w ciągu 7 dni od daty doręczenia w siedzibie tut. Urzędu Gminy w Poświętnem pok. Nr 19 w godz. od 8 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Poświętne
Witold Łapiński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-06-13

Data modyfikacji: 2007-06-13

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-06-13