Komisja Rewizyjna 2007-09-25

Poświętne ,dnia 21.09. 2007r

RGO.0063-1-2/07

 

             Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września 2007 roku , o godz. 900, w  Sali Narad Urzędu Gminy  Poświętne, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad jest następujący:

1. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2007 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze Półrocze 2007 r.
2. Przedłożenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
3. Przedłożenie projektu uchwały w sprawie opłaty prolongacyinej   
4.Informacja w sprawie wyników kontroli kompleksowej  gospodarki finansowej   przeprowadzonej przez RIO w okresie  08.05.07 – 18.07.07
5. Informacja w sprawie wyników kontroli finansowej budżetu gminy przeprowadzonej przez NIK w dniach od 03.08.07 - 31.08.07
6. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Ryszard Szymborski

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-09-25

Data modyfikacji: 2007-09-25

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-09-25