Informacja 2009-01-13

Informacja o zbiórce zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z terenu Poświętne


  Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. Nr 180 poz. 1495) użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do gospodarstw domowych, m.in. chłodziarek, zamrażarek, pralek, mikrofalówek, zmywarek, wentylatorów elektrycznych, odkurzaczy, żelazek, suszarek do włosów, zegarów i zegarków, wag, telefonów, świetlówek, wiertarek, pił, maszyn do szycia, zabawek elektronicznych jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu punktom zbierającym zużyty sprzęt. Przez zbierającego zużyty sprzęt rozumie się prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego oraz gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
               Sprzedawcy detaliczni i hurtowi sprzętu elektrycznego i elektronicznego są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
            Zgodnie z art. 3, ust. 2, pkt. 6a ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. Ust. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.) informuję  mieszkańców o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych. Najbliższe punkty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny znajdują się na terenie miasta Łapy oraz w Białymstoku.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2009-01-13

Data modyfikacji: 2009-01-13

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2009-01-13