Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy Poświętne

Poświętne, dnia   14.10.2014

RGO. 0002.6.2014 

       Uprzejmie informuję, iż w  dniu w dniu 24 października 2014 roku o godzinie 9:00, w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.
Przewidywany porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez  Gminę Poświętne
4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
5. Informacja  w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., przyjmowanej do wymiaru podatku leśnego na 2015 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na  lata 2014-2017
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2014 rok
10. Podsumowanie kadencji Rady Gminy 2010- 2014
11.  Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.


Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2014-10-16

Data modyfikacji: 2014-10-16

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2014-10-16