Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Poświętne ,dnia 12.02. 2008rRGO.0063-1-1/08                                                           PAN


                                                                     ……………………………………………

                                                                     ……………………………………………Uprzejmie informuję, że w dniu 18 lutego 2008 roku , o godz. 900, w  Sali Narad Urzędu Gminy  Poświętne, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Proponowany porządek obrad jest następujący:

1.Rozpatrzenie sprawozdania Rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.
2.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za 2007 r.
3.Opracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2007 rok wraz z uzasadnieniem.
4.Opracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok.
5.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Ryszard Szymborski


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2008-02-18

Data modyfikacji: 2008-02-18

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2008-02-18