Zaproszenie na XVI sesję Rady Gminy


Poświętne, dnia   30.09. 2008r.


RGO.0052-16/08       

       Uprzejmie informuję, iż w  dniu 8 października  2008 roku o godzinie  9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.
       Przewidywany porządek obrad jest następujący:  
1. Otwarcie obrad XVI sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze Półrocze 2008 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
5 . Informacja o analizie oświadczeń majątkowych
6 . Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Pietkowo”.
7. Informacja  Kierownika GOPS w sprawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie GOPS
9 .Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym członkom OSP z terenu Gminy Poświętne.
11. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2008-10-03

Data modyfikacji: 2008-10-03

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2008-10-03