Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Poświętne ,dnia 17.02. 2009rRGO.0063-1-1/09

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 lutego 2009 roku , o godz. 900, w Sali Narad Urzędu Gminy Poświętne, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Proponowany porządek obrad jest następujący:

1. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
2. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za 2008 r.
3. Opracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2008 rok wraz z uzasadnieniem.
4. Opracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008rok.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Ryszard Szymborski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2009-02-23

Data modyfikacji: 2009-02-23

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2009-02-23