Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Poświętne, dnia    12.05.2009r.


RGO.0052-21/09     
                         
                                                                                                                                                                                                                                                     PAN/I
                                                                                                                                                                                                                                                                 ……………………………………

                                                                                                                                                                                                                                                                 ……………………………………

                                                                  
    Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym /Dz.U.2001, Nr 142, poz.1591 zm.2002, Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, zm.2003, Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568 zm.2004, Nr 102 poz.1055, Nr.116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441,  Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 / z  w  o  ł  u  j  ę  dwudziestą  pierwszą sesję Rady  Gminy  Poświętne w  dniu  21 maja 2009 roku  o  godzinie  9-tej,   w  Sali Narad Urzędu Gminy Poświętne.

       Przewidywany porządek obrad jest następujący:  
1.  Otwarcie obrad XXI sesji Rady Gminy.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Gołębie na lata 2009-2016
5.  Informacja na temat funduszu sołeckiego oraz podjęcie stosownej uchwały
6.  Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
7. Otwarcie świetlicy wiejskiej w miejscowości Porośl WojsławyPrzewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2009-05-20

Data modyfikacji: 2009-05-20

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2009-05-20