Zaproszenie na Sesję.


Poświętne, dnia  10.06. 2009r.


RGO.0052-22/09      
                                                                                                                                          
       Uprzejmie informuję, iż w  dniu 19 czerwca 2009 roku o godzinie  9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.

       Przewidywany porządek obrad jest następujący:  

1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja w sprawie ładu, porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Poświętne.
4. Informacja w sprawie inwestycji, remontów dróg Powiatowych  w Gminie Poświętne. 
5. Podjecie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XXI/106/09 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania: „ Remont kapitalny d drogi powiatowej Nr 1577 B  Pietkowo  – Osówka”.
6. Informacja w sprawie organizacji Szkół w roku szkolnym 2009- 2010.
7. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
8. Informacja w sprawie realizacji inwestycji na terenie Gminy Poświętne.
9. Podjecie uchwały w sprawie wydzierżawienia części budynku Ośrodka Zdrowia w Poświętnem na umożliwienie stworzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej
10. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński                                                                   

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2009-06-17

Data modyfikacji: 2009-06-17

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2009-06-17