Zaproszenie na XXIII sesję Rady Gminy


Poświętne, dnia 05.08.2009r.


RGO.0052-23/09

Uprzejmie informuję, iż w dniu 12 sierpnia 2009 roku o godzinie 9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.

Przewidywany porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2009 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
Poświętne.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Poświętne do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego zabezpieczającego prawidłową realizację wykonania umowy- zadanie pn. „ Budowa zespołu boisk sportowych w ramach PROGRAMU „Moje boisko ORLIK 2012”
6. Podjecie uchwały w sprawie określenia środków z budżetu Gminy Poświętne planowanych na realizację programów operacyjnych w latach 2010-2012
7. Informacja w sprawie realizacji inwestycji zaplanowanych do wykonania w 2009 roku
8. Informacja z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2009 r.
9. Informacja z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w I półroczu 2009 r.
10. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.


Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński
Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2009-08-05

Data modyfikacji: 2009-08-05

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2009-08-05