Obwieszczenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Poświętne
18-112 Poświętne

Poświętne dnia 27.10.2009 r


Znak: GKM.7331-13/09

OBWIESZCZENIE


 
Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21 września 2009 r. na wniosek PGE Dystrybucja Białystok spółka zoo, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok  zostało wszczęte postępowanie  w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej SN-15- kV planowanej do realizacji na działkach:
- 16, 36, 40, 41, 42, 43, 44 – obręb Gołębie,
- 58/1, 37/3, 37/4, 97 – obręb Kamińskie Cioski,
- 2, 3/6, 4/25, 4/52, 4/29, 8/2, 4/30 – obręb Kamińskie Retelowizna,
- 27, 67, 24/9, 29/19, 29/21, 30, 31, 24/10, 24/5, 24/6, 25, 79 – obręb Kamińskie Jaski,
- 20/1, 20/2, 20/4, 68, 21/3, 21/4, 22/2, 33/1, 33/7, 32/1, 58/6, 43/3, 33/7, 65, 43/7, 48/5, 48/6, 59, 52, 51, 21/1, 21/2 – obręb Kamińskie Wiktory.
Informuje się, iż z wnioskiem można się zapoznać w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem, pokój nr 19.

Wójt Gminy
inż. Witold Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2009-10-27

Data modyfikacji: 2009-10-27

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2009-10-27