Posiedzenie KRGBiF

Poświętne ,dnia 30.10. 2009rRGO.0063-2-2 /09                                             

            Uprzejmie informuję, że w dniu 9 listopada 2009 roku , o godz. 9:00, w  Sali Narad Urzędu Gminy  Poświętne, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i finansów.

Proponowany porządek obrad jest następujący:

1.Informacja  w sprawie  średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r Ogłoszonej Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r.
2. Przedłożenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r
3. Przedłożenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
4. Informacja  w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r., przyjętej do wymiaru podatku leśnego na 2010 r.
5. Przedłożenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r
6.  Informacja  w sprawie projektu budżetu gminy na 2010rok
7. Opracowanie opinii w sprawie projektu budżetu gminy na 2010r
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski

Przewodniczący Komisji
Andrzej Dzierżek

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2009-11-06

Data modyfikacji: 2009-11-06

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2009-11-06