Zaproszenie na XXV sesję Rady Gminy Poświętne

Poświętne, dnia   02.11. 2008r.


RGO.0052-25/09       
                                                                                                                                                       

Uprzejmie informuję, iż w  dniu 16 listopada 2009 roku o godzinie  9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.

Przewidywany porządek obrad jest następujący:  
1.  Otwarcie obrad XXV sesji Rady Gminy.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Informacja  w sprawie  średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r Ogłoszonej Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r.
4. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r
5 . Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
6. Informacja  w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r., przyjętej do wymiaru podatku leśnego na 2010 r.
7. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
8. Przedstawienie projektu budżetu gminy na 2010rok.
9. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
       

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2009-11-06

Data modyfikacji: 2009-11-06

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2009-11-06