Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy Poświętne.

                                                                                   Poświętne, dnia    07 .12. 2009r.


RGO.0052-27/09      
                       
       Uprzejmie informuję, iż w  dniu 16 grudnia 2009 roku o godzinie  9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.
       Przewidywany porządek obrad jest następujący:  
1. Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3.  Występ młodzieży Zespołu Szkół w Poświętnem „Boże Narodzenie 2009”.
4. Uroczyste Wręczenie Odznak Za Zasługi   Dla  Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
5.  Podjecie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2010.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
7. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy  Poświętne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2010 rok”
8. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i    Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Poświętne   na 2010 rok.
9. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii  na terenie Gminy Poświętne   na  lata 2010 –2011.
10. Podjecie uchwały w sprawie „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Poświętne na lata 2009-2012”.
11. Podjecie uchwały w sprawie „Programu ochrony środowiska  Gminy Poświętne na lata 2009-212”.
12. Podjecie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Pietkowie
13. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
 -  Spotkanie Opłatkowe po wyczerpaniu porządku obrad.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2009-12-14

Data modyfikacji: 2009-12-14

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2009-12-14