Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy Poświętne

Poświętne, dnia    19 .01. 2010r.


RGO.0052-28/10      
                                                                                                                                        

       Uprzejmie informuję, iż w  dniu 29 stycznia 2010 roku o godzinie  9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.

 

Przewidywany porządek obrad jest następujący:  

1. Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i Komisji stałych na 2010 rok.
5. Informacja z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu 2009 r.
6. Informacja z realizacji  Zarządzeń Wójta  Gminy podjętych w II półroczu 2009 r.
7. Wytypowanie drogi rolniczej do rekultywacji przy współfinansowaniu z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
8. Sprawozdanie z działalności GOPS w Poświętnem za 2009 r
9. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
 

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński


                                                                    

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2010-01-27

Data modyfikacji: 2010-01-27

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2010-01-27