Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Poświętne ,dnia 18.02. 2010rRGO.0063-1-1/10
Uprzejmie informuję, że w dniu 25 lutego 2010 roku , o godz. 9:00, w  Sali Narad Urzędu Gminy  Poświętne, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Proponowany porządek obrad jest następujący:

1.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
2.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za 2009 r.
3.Opracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2009 rok wraz z uzasadnieniem.
4.Opracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok.
5.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Ryszard Szymborski

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2010-02-23

Data modyfikacji: 2010-02-23

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2010-02-23