Ogłoszenie Wójta Gminy

Poświętne dnia 04.03.2011    

 

Wójt Gminy Poświętne Informuje


     Zarządzeniem nr 13 /11  z dnia 04.03.2011 dokonano  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na 2011 r. „Podnoszenie sprawności fizycznej i osiąganie lepszych wyników sportowych przez zawodników zrzeszonych w klubach sportowych;”
 Wyboru podmiotu dokonano po zasięgnięciu Opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem NR 8/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia 22.lutego 2011r
 Wsparcia finansowego w postaci dotacji w wysokości 16 000 udzielono Uczniowskiemu Klubowi  Sportowemu „ORKAN”  Poświętne.
         

Wójt Gminy
inż. Witold Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2011-03-04

Data modyfikacji: 2011-03-04

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2011-03-04