Sesja Rady Gminy

Poświętne, dnia  16.08.  2010r.


RGO.0052-31/10      
                                                                                                            
       Uprzejmie informuję, iż w  dniu 27 sierpnia  2010 roku o godzinie  9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Poświętne.      

Przewidywany porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja w sprawie inwestycji , remontów  dróg powiatowych w  Gminie Poświętne.
4. Informacja w sprawie organizacji Szkół w roku szkolnym 2010- 2011.
5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2010 r.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX /138/10 z dnia 25 marca 2010 w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania:” Remont kapitalny drogi powiatowej Nr 1565B na odcinku Poświętne - Brzozowo Stare”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
8. Podjecie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
9. Podjecie uchwały w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową, wskazania jednostek gromadzących te dochody, przeznaczania dochodów oraz zasad sporządzania planów finansowych tych dochodów i wydatków nimi finansowanych.
10. Podjęcie uchwał  w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia komunalizacji mienia.
11. Informacja z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2010 r.
12. Informacja z realizacji  Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w I półroczu 2010 r.
13. Informacja w sprawie udzielonej pomocy poszkodowanym w skutek powodzi.
14. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2010-08-19

Data modyfikacji: 2010-08-19

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2010-08-19